Hva er dine ambisjoner for livet?

brenne | December 1st, 2013 - 22:17

Paulus kritiserer de kristne i Korint for at det er samfunnet som preger dem og ikke evangeliet.  Trenger vi også en slik kritikk? Hva i evangeliet står i motsetning til norsk kultur anno 2019 og hva er viktig nok til at vi skal praktisere det  i opposisjon til samfunnet i dag?  Hør søndagens tale her: http://mos.ajwk.no

Du kan være en forskjell

brenne | June 4th, 2013 - 11:37

Hvordan kan jeg som et lite menneske utgjøre en forskjell i en stor verden?

Vi  er salt og lys, sier Jesus og vi skal oppfylle misjonsbefalingen: gjøre disipler av alle nasjoner.   Kan vi det?   Er ikke dette kallet for stort for oss?  Det er en ting å snakke om det, noe annet å faktisk gjøre noe som får betydning.  I denne preken ser vi på hvordan Moses heller ikke trodde han kunne få til stort, hva Gud sa til ham  og hvordan det har noe å si til oss.

[…]

Omvendelse, nøkkelen til Guds velsignelse

brenne | November 14th, 2012 - 13:14

Omvendelse gir stor glede,  når det er en sann omvendelse. Hva det er, og hvordan det skjer handler denne talen om. […]

Fellesskap under angrep

brenne | September 20th, 2012 - 21:13

Lignelsen om den fortapte sønn er like mye en lignelse om to fortapte sønner.    Både “frigjorte moderne” mennesker og  “religiøse tradisjonalister” har skjøvet Gud ut av livet.  Denne preken handler om hvordan vi bryter ned fellesskapet med Gud og hva som skal til for å gjenopprette det. […]

Unikt fellesskap

brenne | September 20th, 2012 - 20:50

Jesus skaper et helt unikt fellesskap, annerledes og dypere enn noe annet type fellesskap.

Vi ser nærmere på hva og hvordan  utfra lignelsen om den bortkomne sauen […]