Unikt fellesskap

brenne | september 20th, 2012 - 20:50

Jesus skaper et helt unikt fellesskap, annerledes og dypere enn noe annet type fellesskap.

Vi ser nærmere på hva og hvordan  utfra lignelsen om den bortkomne sauen

Misjonskirken 9 sept 2012

Det er to nøkkelbegreper i kristen tro: fellesskap, og nåde

Gud vil ha felleskap med oss mennesker. Gud er fellesskap fra evighet av I Fader, Sønn og Hellig Ånd. Han er kjærlighet og er fellesskap

Og han tar oss inn i dette fellesskapet. Han vil dele sin glede med oss.  Han tar oss inn i dette fellesskapet uten å sette kriterier for  måloppnåelse hos oss først.  Det er nåde.

Vi blir ikke tatt inn i fellesskapet med Gud pga ferdigheter vi har,  ikke pga vel utførte moralske eller religiøse plikter, ikke pga nasjonalitet, hudfarge, seksualitet, bosted, intelligens eller noe annet som vi  mennesker ellers pleier å ha som forutsetning for å være med i en sammenheng.

Han tar oss inn fordi han Elsker oss –

Dette har enorme konsekvenser. For hver og en av oss i hvordan vi har det , hvordan vi lever og møter utfordringer i livet.   Det har enorme konsekvenser for hvordan vår menighet er, hvordan vårt fellesskap  er og hva vi får bety for andre.

 

Når vi forstår Guds nåde forandrer det vårt syn på oss selv og på andre og vi får en kraft som kan møte dype behov og helbrede mange av de sår mennesker har .

 

Det skal si  på dette  noen søndager framover.  Guds nåde og fellesskap som forandrer liv.

Bibelstedet er Lukas 15 –  kanskje det mest sentrale kapittelet til å forstå hele Bibelen.

 

luk 15,1-10

Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham.  2 Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.»  3 Da fortalte han dem denne lignelsen:

4 «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?  5 Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine.  6 Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.’  7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.
Sølvmynten som ble funnet igjen
8 Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den?  9 Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet.’ 10 På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om.»

Dette er to lignelser av tre som Jesus forteller.

En måte å forstå lignelsene på og å få tak i budskapet er å se  på de sentrale elementene i lignelsen reflektere over dem.

Og her har vi for det første  sauen eller  mynten som er blitt borte,  så har vi en intens leteaksjon og så har vi en eier og Hyrde som står for letingen.

SAUEN

Når  vi  tenker på sauen og gjeteren, eller lammet og hyrden så blir de fleste av oss ganske varme om hjertet.   Det gir oss gode assosiasjoner, trygghet, mykt og godt, , søtt og snilt.

Men de som hørte dette hadde ikke vokst opp med kosebamser, kosekaniner og koselam. De hadde ikke disse bildene i hodet som vi i dag har.  Å bli sammenlignet med en sau var ikke koselig, det var en  fornærmelse,  faktisk  en støtende åndelig fornærmelse. Velment og illustrerende fra Jesu side.

En pastor som tidligere var gjeter i et land ved middelhavet sier ( jeg siterer Timothy Keller)

” en sau er en usedvanlig dumt dyr,  det mister orienteringen om hvor det er  hele tiden, det er ikke som en katt eller en hund som normalt finner veien dit den skal, den roter seg bort og kommer på avveie veldig lett.”

Og når du finner en sau som har kommet på avveie så vil den ikke komme til deg.  løper den  hit og dit , Så når du først har funnet den , må du fange den med makt, kaste den i bakken, binde beina på den  og legge den over skuldrene din og gå hjem med den” Det er den eneste måten å redde den på.”

La oss reflektere  litt over dette bildet. .

Hva er det Bibelen vil si til oss når den ligner oss med sauer, for det gjør jo bibelen mange steder

–          At vi trenger å bli berget stadig vekk. At vi trenger å bli frelst.  Bibelen sier:  dere kan ikke frelse dere selv.    dere er helt avhengige av en hyrde for å bli reddet.  Dere finner ikke veien selv og klarer ikke å frelse dere selv.

Jeg har vært på vestlandet noen ganger, og på flertallet av de turene har det slått meg hvor merkelig sauer oppfører seg.  De går midt i veien og ser ingen grunn til å fjerne seg selv om det kommer meget store og farlige biler i full fart. Enten ligger de og sover midt i veien, eller de løper hit og dit på veien inntil endelig en litt større sau viser veien  ut i grøfta eller buskaset og da dilter alle de andre etter.

Hmm

Ved kysten har jeg sett sau som har forvillet seg ut på klipper og stup de åpenbart ikke vil klare å komme seg opp fra uten at noen henter dem.

Hmm

Hvorfor i alle verden  gikk de ut dit?

De er enkle i hodet. De vil ha mat og ser de noe grønt og godt så går de etter det  uten tanke på konsekvensene. Overalt de kan finne grønt gress dit går de. Langt ut på fjellkanten, de tenker ikke på om de klarer å gå tilbake igjen. Er det gress der så hopper de ned på bergheller og på steder som er helt umulige å komme opp fra.   Dersom ingen kommer og henter dem ned, så ender de livet der ute

Hmm

De er som mennesker.  Vi vil også ha mat, vi må ha mat for vår sjel, må ha bekreftelse og oppleve verdi.  Og der vi får det, dit  går vi uten tanke på konsekvensene

F. eks en forelskelse.  Det er en god følelse ikke sant,   -”hun virkelig gir meg følelsen av å være mann igjen” ” Han ser meg og får meg til å føle meg verdifull og elsket”    Det er en virkelig god følelse – Det setter i gang drømmer  og gir næring til sjelen. Det er grønt gress det.    Og det er ikke få som nokså blindt følger dette –  jeg bare må ha denne dama,   jeg kan ikke leve uten ham.   Andre betraktninger forsvinner.   Om du allerede er gift med en annen,   Om denne personen har noen sider ved seg som ikke er gode,   om du har barn  – det dunster bort –  det er sulten som leder an,  som en sau som bare ser gresset og ikke hvor vanskelig det blir å komme opp fra denne berghylla etterpå.

Vi ser det samme med ting,  med penger, med makt.   Vi mennesker har et sug inni oss, en sult  som må mettes,   det går på å være bekreftet,  at man er verdifull, elsket og godtatt,  det går på å ha mening og trygghet i livet.   Og så  tror at en bil vi gi oss det – så vi nærer sjelen med å lese bilblader opp og i mente. Vi tror at  en høyere status , stilling, penger eller , en vakker kvinne eller en mann vil gi oss det,     så vi, tenker på det dveler ved det   og  søker det  – og når vi går etter disse tingene som næring for sjelen  så  tar vi skade av det.

–          Kanskje blir du  sagt opp.  – der røk alt som ga bekreftelse

–          Mannen stakk av med en annen –   der røk din opplevelse av å bety noe.   Du føler deg fortapt.

Det er det samme  med mannen i gata som med mannen i Damaskus.  Makt og kontroll får meg til å føle meg vel – så jeg må ha makt og kontroll, stadig mer…    men aldri nok. Så kommer det noen sunnimuslimer med  støtte av SaudiArabia og Tyrkia de truer min makt – mitt selvbilde  og katastrofen er der.   Makt kan ikke gi sjelen den mat den trenger

Ikke makt, ikke penger, ikke opplevelse, ikke sex,  ikke mennesker

 

Det er ikke noe galt med å være sulten,   det er hva sauer er.   Det er ikke noen galt at vi borgere i Oslo og Akershus er sultne på bekrefelse og kjærlighet.   Vi trenger det.    Alle mennesker trenger føde for sjelen. Vi drar næring , livsmot, bekreftelse fra noe.   Problemet er at vi ikke skjønner hvor  den gode maten er.

Hvor får vi det som varer  og hvor får vi det uten  at det ødelegger oss.?

Jesus sier: Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv,  – den som Menneskesønnen vil gi dere..»  Joh 6,27 og han fortsetter  «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste”

Det er bare ved å ta til seg av den næring som Jesus gir at lengslene i vårt indre blir møtt . Hos ham blir vi bekreftet, tatt imot, elsket  _  uten etterpå å bli forlatt og sviktet – tvert imot det går til evig liv.Så det er en føde for vår sjel, næring til vårt indre, bekreftelse og kjærlighet som varer – og som bygger uten å ødelegge .  Det er er i troen på jesus, det er ved jesu føtter, i hans nærvær, i ordet og bønn.   Dersom du ikke drar næring til sjelen av ham – så vil du ta til deg av noe annet og det kan føre deg ut på klipper og steder du ikke kommer fra uten hjelp.

 

I Norge dør det 130.000 sau på beite hvert år

 

Pastoren jeg siterte sa: når du finner sauen så  er det ikke som en  hund som har kommet bort, hunden løper bort til deg  og følger dem hjem, ikke en sau, den må fanges og bæres hjem .

Den kan ikke gjøre noe for å bidra til sin frelse. Hyrden må gjøre alt, sauen bidrar ikke.

Og det sier Bibelen om oss mennesker. Vi for alle vill som sauer, hver gikk sin egen vei  Jes 53,6

Og det er ingenting vi kan bidra med for å bli frelst.   Gud må gjøre alt. Vi er ikke i stand til å berge oss selv.   Selv våre rettferdige gjerninger er som skittent tøy.  Vi kan ikke bidra på noen som helst måte.   Det er hva bibelen sier.  Hvis vi kunne bidra behøvde ikke Gud sende en frelser. Han kunne sendt en vismann eller en profet , som ga oss en oppskrift på hvordan leve for å bli berget, hvordan leve det rette livet, hvordan komme til Gud. Men vi er ikke som brevduer som finner veien hjem, ikke som hunder som gjør det eieren sier, vi er som villfarne sauer.  Og vi trenger en frelser, en hyrde som tar oss på sine skuldre å bærer oss hjem.  Vi er fordervede gjennomkorupte syndere.

Det er  en av de sidene ved kristen lære som blir mest motsagt. Det blir møtt med hoderysting og man sier at det er en lære som ikke bare er fullstendig på jorde, men den er  forferdige skadelige i tillegg. At folk er syndere og fortapte syndere er bare rett og slett en motbydelig lære.  Det holder folk nede og det ødelegger menneskers selvbilde.

Det har mange intelektuelle  sagt i 200 år og nå er deres tanker så utbredt at det har blitt en del av vår kultur.  Du må ikke si at menneske er syndere og ikke at de er fortapt og slett ikke at de ikke kan frelse seg selv.

”Menneske  er godt på bunnen. Alle mennesker er født gode, men pga de påvirkninger de får kan de bli bittelitt onde-    eller frustrerte som gir utrykk for sin frustrasjon på en uheldig måte.  Det er tanken.

Men nå har vi hatt 1 verdens krig – Den store krigen  som var så forferdelig  at alle statsledere sa: dette er krigen som gjør slutt på alle kriger. Det skal aldri bli krig igjen.

Så kom   2 verdens krig.  holocaust ,    Gulag,   Cambodsja,  Rwanda, Szebrinitsa, global terrorisme

11 september og 22 juli.

Nobelprisvinner Alexander Solscenitsyn  trodde ikke at mennesket var en synder. Så ble han satt i Gulag. Han endret oppfatning.

Alle vet at det er bare tull at mennesker er gode på bunnen .  Alle vet at vi ikke kan frelse oss selv. Vi klarer det ikke..   Er det noe den kristne lære om synd er, så er det en helt korrekt beskrivelse av observerbar virkelighet.

Vi lever i en szisofren kultur: vi later som om vi kan redde oss selv og finne veien selv, men vi vet at vi ikke kan.

Omtrent  Alle vet det, men få tør å si det.   Så Jesus bringer fram i sine lignelser at vi er forapt, vi kan ikke redde oss selv, vi trenger en til å redde oss.

Leteaksjonen

Grunnen til at Jesus forteller disse lignelsene er at at fariseerne og de skriftlærde murrer.  De er irriterte , misfornøyde og  sinte.   Hvorfor. Fordi jesus tok inn hos syndere og spiste sammen med dem.

Tja er det noe å bli sur på da?

Å ta inn hos noen og ha måltid sammen betydde i den kulturen anerkjennende fellesskap.

Fariseerne murret fordi Jesus ved sin oppførsel rett og slett sa: jeg vil ha fellesskap med disse menneskene, jeg bygger et samfunn med disse menneskene.  Og det reagerte de kraftig på.  For etter deres mening var et trossfelleskap bygd på regler.  Gud hadde gitt sine bud og de som anerkjente budene og fulgte dem de var i fellesskapet.  Det var det avgjørende. Hvis du ikke fulgte budene så kunne du ikke være med. Det var det samme som å avvise Gud. Og da er du på utsiden.  Tollere  og syndere det var folk som ikke fulgte budene, de hadde forlatt tradisjonene,   de hadde sviktet sitt folk og sin religion. De hadde avvist Gud.   Det var simpelthen ikke en mulighet for å ha noe fellesskap med dem.

Men Jesus hadde det

Og han viser dem viser dem logikken i det.   En hyrde leter etter sau som er borte, en kvinne som har mistet en mynt står på å leter etter den.  Og Gud gjør det samme med de som er kommet bort.  Hvorfor. Fordi  de er enormt  verdifulle. De er så verdifulle at han gjør alt mulig for å få dem berget.  Disse menneskene er verdifulle derfor har Gud  en enorm leteaksjon for å finne dem

Og når han finner dem – og gjenoppretter fellesskap med dem så slipper han jubelen løs. Som dama som finner igjen mynten inviterer til fest. Sånn er det himmelen. Jesus sier : Det vet jeg , jeg kommer derfra. Det er jubel og glede , fest og feiring når bare en av disse kommer inn i fellesskapet med Faderen. Sånn er Gud.

Og Jesus sier: Du kan bare komme inn i dette  samfunnet ved nåde , Basis for samfunnet er ikke regler,  men nåde.    Sauen klarer ikke å frelse seg selv, den klarer ikke å følge noen regler, den må bæres på skuldrene    ( han utdyper det enda mer i lignelse nr 3)

 

Det er noe helt nytt. Det hadde ingen hørt før. Og det er så radikalt og så revolusjonere og det forandrer oss når vi forstår det og det forandrer vårt fellesskap

Hva skaper et fellesskap?

La meg ta en lite steg til side nå og si noe om hva er det som skaper et fellesskap.  Ordet fellesskap kan bety så mangt, men det jeg mener nå er en gruppe av mennesker som har nære bånd til hverandre,  som føler  en sterk samhørighet.

Samhørighet oppstår mellom mennesker som har en  felles erfaring.

Jo mer intens erfaring jo sterkere samhørighet eller sterkere fellesskap vil de føle.   De bindes sammen av denne felles opplevelsen

 

Dette kan knytte mennesker sammen på tvers av andre forskjeller som er mellom dem.

 

f. eks.   Nina og Siv Jensens har nær samhørighet, selv om de politisk står veldig langt fra hverandre, de er bundet sammen av felles oppvekst, felles foreldre . de er søstre. Det binder sammen mye mer enn hva politikk skiller.

Men vi kan føres sammen på tvers av oppvekst , familiebakgrunn og politikk også.

En bosnier sa en gang:   Når jeg treffer andre fra Bosnia så spiller politiske overbevisninger ingen rolle, ikke famile eller interesse  – da bare kjenner vi samhørighet og brorskap,  for vi har vært gjennom liv og død sammen.

Å  ha samme erfaring av å være i livsfare, gå gjennom krigsopplevelser  knytter sammen så sterk at alt annet komme i bakgrunnen.

 

Det er laget hundrevis av filmer der dette er tema: Mennesker som er veldig ulike og ikke har noe felles, så havner de i livsfare sammen og denne erfaringer knytter de sammen i et enormt sterkt vennskap som varer resten av livet.   –    det tema går igjen i film etter film  Istid til band of brothers.    Det viser til  iser til det behovet vi har få å kjenne et slikt vennskap.

 

Mennesker fasineres av og  lengter etter slik samhørighet som overskrider ulikhetene.

 

For de fleste fellesskap er ikke sånn.  De er bygd rundt likheter som  prestasjon eller opprinnelse..

Vår identitet er bygd opp av ulike identietesfaktorer. ,    Ting som får meg til å føle verdi og ting som får meg til å se på meg selv og si dette er  det unike ved meg   Og det som gir meg verdi og gjør meg unik  noe av det har jeg felles med andre. Og det gir meg en ekstra glede å dele det med andre.

F. eks jeg er norsk – og jeg blir glad av det når jeg er i Japan og møter en nordmann.   jeg er ugander og er stolt av det.   jeg er fra korea.  Jeg er kvinne. . jeg er lærer,   Jeg er siviløkonom, eller jeg  er lege.

 

Det gir en god følelse som skaper et fellesskap  med andre som har samme  greie.  Vi kvinner, vi leger,  vi på toppidrettsgymnaset, vi sunnmøringar.

Det er gode følelser av samhørighet og fellesskap.

 

Hvorfor gir det den gleden og samhørigheten:  jo fordi du er akkurat dette og ikke som de andre: vi er kvinner og ikke menn.  Vi er nordmenn, ikke grekere.

Og fordi vi har oppnådd noe som de andre ikke har: vi er  leger,   jeg klarte å få 6 i alle fag, det klarte ikke de andre, så vi tilhører den eksklusive legestanden.    Jeg kom inn på idrettsgymnaset, det var det mange andre som ikke klarte.  Vi gutter og jenter på idrettsgymnaset er noe spesielt.

Og det er en god følelse  å være i et slikt fellesskap. ingen tvil !   men det er en god følelse som ekskluderer andre  Det ligger  en overlegenhet i den følelsen.  Jeg og vi er bedre enn de andre.   Det bygger på prestasjon

Vi er gode muslimer,  eller vi er gode kristne,  når noen sier det  så mener de som oftest at de  er moralsk bedre enn de andre, vi er mer rettroende enn de andre,   vi lever et bedre liv  Vi har prestert bedre og  det gir en egen glede og god følelse.

 

–          Gud, jeg takker deg for at vi  ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.»    (- Lukas 18 fariseerene i tempelet)

 

Men det fellesskapet som jesus skaper er annerledes. Vi er bundet sammen i det faktum at vi er syndere som ikke har klart å frelse oss selv –   ikke noe  å skryte av – ingenting som gjør oss bedre enn noen andre, absolutt ikke.

 

 Men vi er bundet sammen av en død og liv opplevelse

Vi er bundet sammen fordi vi har gjennomgått en erfaring av at vi er fortapt og har blitt frelst

Jo mer intens felles erfaring – jo sterkere bånd.

Ingenting er sterkere enn å gå fra fortapelse til frelse.  Denne opplevelsen  binder oss sammen i et fellesskap der alle andre faktorer blir små:  nasjonalitet, kjønn, yrke,  studie – ingenting.

 

Jeg , norsk hvit mann kan i løpet av få sekunder kjenne en sterk samhøringet med en flykting fra afrika.    Vi har ingenting felles i utdannelse, interesse, politikk  eller noe_:   men vi har det sterkeste mest intense felles.   Vi har sett fortapelsen og blitt frelst

 

Hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om -. Så kan det være fordi du ikke har opplevd den nye fødsel,  ikke opplevd den personlig forandringen Guds nåde gir ved Jesus.

 

Saken er at dette fellesskapet ikke bygger på  prestasjon og har ikke i seg gleden over å være overlegen  – derfor er det også helt åpent uten terskler.   Syndere og tollere er  velkommen inn.Vi kan ha en jublende glede i fellesskapet uten å se ned på noen  andre.

 

Unikt sterkt felleskap.  Det overskrider alle grenser og gir en mer intens samhørighet enn noe annet  og veldig helbredende.   Og alt uten å fremme overlegenhetsfølelse eller sette skiller mot andre.

 

I samfunnet ellers splittes vi opp i grupper som  spiller mot hverandre.  Menn mot kvinner – likestillingskamp,  arbeidsgiver mot arbeidstaker, venstre siden mot høyresiden, vålererenga mot lillestrøm.

Den ene mener de er overlegne de andre. De nærer seg på det, d får din selvverd og selvbilde på at de tilhører den gruppen som  bedre og  overlegen den andre.

 

Men  i  Jesus fellesskapet er det ikke sånn:   vi  er ikke overlegne noen andre.  Det er ikke ved å distansere oss mot andre vi har glede sammen.   Vi er like fortapte alle sammen  – gleden vår er Hyrden som søker alle fortapte.

 

Det betyr også  at  vi kan være åpne med vår svakheter, vi må ikke holde noe oppe for å føle oss vel – for vi har samhørighet ikke pga noe vi har fått til – tvert imot – vi har en  felles villfarelse vi  – vi for alle vill som sauer – og har felles Hyrde som er den eneste som kan føre oss hjem, vi sparker hit og dit og kommer ikke hjem uten at han bærer oss.

 

Den erkjennelsen er veldig helbredende.   Jakob  5,16  sier Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet

En psykolog vil si at det er enormt sunt og helsebringene å være åpen om sin svakhet  og feil  når man blir aksepter og godtatt med sine feil.

Men hvor kan man ha det sånn:   i fellesskapet av dem som erkjenner at de ikke kan frelse seg selv og er helt avhengige av en frelser

 

 

Hyrden

Det tredje   i lignelsen er Hyrden – han skal vi snakke mye om  Han som eier oss og har leteaksjon.

–          Hyrdens forhold til sauen sin er at det er Han har kontrollen. Det er den eneste måten forholdet kan fungere på.

–          Han er ikke kun enrådgiver. En sau følger ikke råd,  En sau må bare overgi seg til sin Hyrde

–          Sauene er avhengige av hyrden fullt ut. De kan ikke bli berget og forbli berget uten Hyrden

Så vi må gi oss selv helt og fullt ut til Hyrden

 

Det er ikke lett,  så hvorfor skal vi det?

I israel feiret man påske vært år til minne om israelittenes redning ut fra slavelivet i Egypt. De spiste et måltid med brød, vin og lam.

Men i år 33 var det et påskemålitd ulikt alle andre påskemålitd i Israel.   12 disipler og Jesus hadde påskemålitd, de hadde brød og vin, men ikke noe lam.  Det hadde Aldri skjedd før.  Det var Ikke noe lam på bordet, fordi lammet satt ved bordet.

Noen timer etter ga han sitt liv.  Guds lam som bærer verdens synd.

Hyrden  ble selv et lam. Leteaksjonen etter de som hadde gått seg vill, var så intens at det kostet bergingsmannskapet livet.

En hyrde som gir sitt liv for en sau, det er hyrde det.  En bergingsmann somgir livet sitt for en som har rotet seg ut på en fjellhylle. det er bergingsmann det.    Når Gud i Jesus gir sitt liv for å berge oss villfarne – så skjønner vi at han elsker oss

Det ikke er farlig å gi sitt liv til ham.

Jeg tror Jesus vil utfordre oss i dag til å gi oss helt til han, Han har mat, mat som gir den næring vi trenger. La sjelen djele ved ham!

og se hva slags fellesskap han skaper! Av nåde på nåde, dyp samhørighet som alle trenger, med nåde som i åpenhet helbreder.

Skal vi ta konsekvensene å leve i det Jesus har ført oss inn i.

Bli med i husfellesskap, cellegruppe og bygg i det fellesskap av tollere og syndere som himmelen jubler over.

Amen

 

 

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen