Ny visjon for Misjonskirken

admin | april 25th, 2012 - 16:53

Årsmøtet bad styret å jobbe videre med å formulere menighetens visjon med andre ord. Styret jobbet med dette på en styreweekend i mars og vil fremme dette forslaget på et menighetsmøte:   Med Jesus i hverdagen   Vi ønsker å være en menighet som lever så nær Jesus at Han blir synlig i oss og så nær mennesker at Jesus møter deres behov . 

  • Vi vil bygge møteplasser for Gud og mennesker  der
  • Evangeliet om Jesus forkynnes og forklares i dagens språk
  • Gud tilbes og får ære
  •  fellesskapet er åpent  og ekte
  • det er lett å invitere med seg andre
  •  kjærlighetsbudet og misjonsbefalingen praktiseres

Vi  drømmer om å ekspandere ved å danne nye fellesskap og menigheter,  slik at  alle naturlige nærområder i Oslo Syd og Follo har et  kristent felleskap.  Vi ønsker å samarbeide med andre kristne om dette og  der Gud leder oss.

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen