Søndagsgudstjeneste

admin | April 21st, 2021 - 23:07

Søndag:

Møterommet er på Zoom. Klikk her for å logge deg på.

10.30: Barnesamling (2-6 år)

11.00: Gudstjeneste med lovsang

Etterpå samles vi, fortsatt på nett, til digital kirkekaffe.

Velkommen!

Møterommet er på Zoom. Klikk her for å logge deg på.

Ombygging og givertjeneste

admin | April 21st, 2021 - 21:58

Vet du at når du gir en frivillig gave til menigheten, så reduseres skatten din? Her får du viktig informasjon om forandringer i lokalene våre – og økonomi.

Det skjer store forandringer i lokalene våre på Holmlia, dag for dag. Den omfattende ombyggingen går etter planen.

Menigheten ga i august i fjor beskjed til styret i Misjonskirken Oslo Syd at de samlet sett ville gi 17.000 kroner mer i gaver per måned for å finansiere bygget. I årets første to måneder kom det inn 38.000 kroner øremerket bygg. Dette er veldig bra. Tusen takk!

Vi håper og ber om at denne gode starten på året fortsetter, og at vi etter hvert også får inntekter på utleie.

Om du ikke har kommet i gang med givertjeneste, så bli med. Det er flott at vi gir og løfter dette i fellesskap.

Kontoen til omgjøring av bygget er 3000.21.30838.

Den vanlige givertjenesten der pengene går til driften av menigheten og misjonsarbeid, er 3000.17.80022.

Skattefradrag
Gaver til begge kontoer gir skattefradrag. Det skjer automatisk for alle som har fått skattefradrag for gaver til menigheten tidligere. NYE givere må sende en e-post til misjonskirkenoslosyd@gmail.com og skrive «ønsker skattefradrag», med navn, adresse og personnummer for å få skattefradrag.

Reglene for skattefradrag sier at du får skattefradrag for det beløpet du gir til en godkjent frivillig organisasjon med inntil 50.000 kroner pr år. (i 2021) Du kan selvsagt gi så mye du vil, men opptil 50.000 vil bli trukket fra inntekten når skatt beregnes.

Det betyr at hvis du for eksempel gir 20.000 kroner, vil din skattbare inntekt bli redusert med 20.000 kroner. Hvis du vanligvis betaler 30 % skatt på din inntekt, vil du da betale 6000 mindre i skatt.

Sagt på en annen måte: Du kan gi 20.000, menigheten får 20.000, men du merker det som om det bare var 14.000, fordi staten reduserer skatten din.

Ha en velsignet dag!

Onsdag: Bønnemøte

admin | April 21st, 2021 - 10:26

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. (Filipperne 4:6)

Hver onsdag kl 20.00 – 21.00 har menigheten bønnemøte. Alle er velkommen til å delta på bønnemøtene. Man trenger ikke ha en spesiell bønnetjeneste, bare en lyst til å tilbringe tid med Jesus i bønn og lovprisning.

Nå foregår bønnemøtene våre kun digitalt. Møterommet er på Zoom. Klikk her for å logge deg på.

Bønn er en viktig del av menighetens og de enkelte kristnes liv. Selv om det private bønnelivet er viktig, tror vi det er en helt nødvendig del av menighetens liv at vi også  kommer sammen som menighet for å be og lovprise Jesus. Dette skjer både i gudstjenestene, i cellegruppene/nærfellesskapene, i barne- og ungdomsarbeidet og i egne bønnemøter.

Ønsker du forbønn. Har du bønnebehov, ting du ønsker forbønn for: da kan du enten komme på bønnemøtet (digitalt, på nett), eller ta direkte kontakt med menighetens pastor, Pål Brenne. Det vil da bli tatt med i bønn i førstkommende bønnemøte.

Her er møteplassene våre

admin | April 11th, 2021 - 23:20

Klikk her for å logge på samlingene, via Zoom (gratis).

De fleste møteplasser i Misjonskirken Oslo Syd,
med base i Ravnåsveien 3 på Holmlia, er nå digitale.
Vi møtes via Zoom.

Søndag klokken 10.30: Kidshjørnet, for barn mellom 2 og 6 år.
Møterommet åpner klokken 10.20.

Søndag klokken 11.00: Gudstjeneste med lovsang, tale og digital kirkekaffe. Møterommet åpner klokken 10.55.

Tirsdag klokken 19.00 – 20.15: Internasjonal språkkafé.
Denne møteplassen og skolen er så populær at vi har forhåndspåmelding og til tider ventelister. Ta kontakt på denne adressen: https://www.facebook.com/norskkafe/

Onsdag klokken 20.00 har vi bønnemøte.
Om du ønsker at vi skal be for noe eller noen, ta kontakt med pastor Pål Brenne: misjonskirkenoslosyd@gmail.com

Klikk her for å logge på samlingene, via Zoom
(NB: språkkaféen har egen link som bare deltagerne har tilgang til)

Gikk du glipp av talen?

admin | April 11th, 2021 - 21:45

Talene fra gudstjenestene i Misjonskirken Oslo Syd på Holmlia finner du i lyd-talelageret vårt. De nyeste kan du også se på YouTube.