Konfirmanter

bilde bein

Konfirmasjonsundervisning foregår gjerne som et samarbeid med Oslo Misjonskirke Betlehem de årene vi har ungdommer i menigheten som ønsker å konfirmere seg i regi av menigheten. For mer informasjon om dette, kontakt pastorPål Brenne.