Om Misjonskirken

 

bilde seigmennerMisjonskirken er:

  • en evangelisk menighet
  • tilsluttet Misjonskirken Norge ( tidl. Det Norske Misjonsforbund)
  • en menighet for den søndre delen av Oslo, lokalisert på Holmlia.

Vi tror:

  • at Jesus Kristus er verdens frelser
  • at Bibelen er Guds ord til mennesker i dag
  • at alle kristne er søsken i samme familie

Vi legger vekt på:

  • tilbedelse, bønn, forkynnelse og undervisning
  • åpenhet for Den Hellige Ånds ledelse og nærvær
  • at alle tjener etter de nådegaver hver enkelt har.
  • å bygge relasjoner

Se også Visjon og strategi og 10 punkter som kjennetegner menigheten