Økonomi & Givertjeneste

bilde sparegris

Fast givertjeneste
Mange av menighetens medlemmer gir et fast beløp til menigheten. Vi ønsker at alle skal tegne en avtalegiroavtale. Det er tre grunner til at vi ønsker dette:

  • Forutsigbare inntekter gir menigheten en stabil økonomi
  • Giver er sikret at man får skattefradrag, dette innberettes automatisk ved avtalegiro
  • Økonomiansvarlig slipper manuell registrering og bilagsføring som tar mye tid. Tiden som frigjøres kan brukes til å ta tak i andre viktige oppgaver i kirkens administrasjon.

Opprette AvtaleGiro-avtale
Du kan registrere en slik avtale selv. Ha bank-ID klart og klikk på denne lenken AvtaleGiro, og følg instruksene. Alle som gir på avtalegiro får skattefradrag automatisk!

Kontonumre til menigheten: 
Gave til menighetens arbeid: 3000.17.80022
Gave til menighetens barne- og ungdomsarbeid: 3000.17.83080

Hva Bibelen sier om givertjeneste
For å utbre sitt rike på jorden har Gud valgt å bruke deg og meg. Dette er et stort privilegium, men også et stort ansvar. I Misjonskirken praktiserer vi Bibelsk givertjeneste (tiende) og vi oppfordrer alle til å gi fast til menighetens arbeid.
Alle gode gaver kommer fra Herren (Jak 1.7) og uten at Herren bygger huset arbeider bygningsmennene forgjeves (Salme 117:1).
Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. (2. Kor 9.7)
Hvert år skal du gi tiende av alt det som vokser på marken din (5. Mosebok 14.22).

Vil du ha skattefradrag
Du kan få skattefradrag for gaver fra 500 til 25.000 kroner av de gavene du gir til Misjonskirken Oslo Syd. Alle som gir på avtalegiro får skattefradrag automatisk!

Givere som ikke ønsker å benytte avtalegiro, men ønsker skattefradrag på gaver til bankkontoene, må merke disse med: «Ønsker skattefradrag». I tillegg må giveren sende navn, adresse og personnummer til kirkens kasserer.

Har du noen spørsmål i forhold til givertjeneste eller skattefradrag, ta kontakt med regnskapsfører Rune Fridell på e-post: rune@fridell.no