Aktiviteter

bilde flasker

Aktiviteter er kort fortalt alt som foregår i menigheten.
Her finner du en oversikt over de tilbd som finnes – ting du kan ta del i sammen med andre som går i menigheten. DU finner nærmere beskrivelse av de ulike tilbudene samt program og kontaktinfo.

Søndagsmøter / Gudstjenester
Søndagsskole
Språkkafe
Konfirmasjon
Nærfellesskap / cellegrupper
Bønnemøter

disippelgruppe
Lovsang
Praktiske oppgaver i menigheten

Det er ikke aktiviteter som er målet for menigheten, men at hver enkelt bringer med seg Jesus der de er. Vi vil være en glad menighet som inkluderer mennesker og leder dem til Jesus. De viktigste arbeidsredskapene for å leve i dette er gudstjenester og cellegrupper.
(Pål Brenne – pastor)