Bønnemøter

bønnemøte

Hver onsdag kl 20.00 – 21.00 har menigheten bønnemøter. Alle er velkommen til å delta på bønnemøtene. Man trenger ikke ha en spesiell bønnetjeneste – bare en lyst til å tilbringe tid men Jesus i bønn og lovprisnig. Her er fokuset fullt og helt på bønn og lovprisning.

Nå foregår bønnemøtene våre kun digitalt.

Bønn er en viktig del av menighetens og de enkelte kristnes liv. Selv om det private bønnelivet er viktig – tror vi det er en helt nødvendig del av menighetens liv at vi også  kommer sammen som menighet for å be og lovprise Jesus. Dette skjer både i gudstjenestene, i cellegruppene/nærfellesskapene, i barne- og ungdomsarbeidet og i egne bønnemøter.

Ønsker du forbønn. Har du bønnebehov – ting du ønsker forbønn for: da kan du enten komme på bønnemøtene, eventuelt ta direktekontakt med menighetens pastor Pål Brenne – eller skrive inn ditt bønneemne i skjemaet under. Det vil da bli tatt med i bønn førstkommende bønnemøte.

Send inn bønneemner:

    Ditt navn (obligatorisk)

    Emne

    Bønneemne