Barn og ungdom

Bilde barn og unge

Tilbud til ulike aldersgrupper. Fokus på fellesskap, vennskap, kristne verdier og godt oppvekstmiljø.

Med vårt barne- og ungdomsarbeid ønsker vi å formidle kristen tro tilpasset barnas behov og utvikling i et trygt miljø som gir samhørighet og vennskap. Menigheten har flere tilbud tilpasset ulike aldersgrupper og interesser. Du kan også lese mer om de ulik tilbudene. Her finner du også program for aktiviteter samt kontaktpersoner.

De fleste søndagene er det søndagsskole i menigheten. Denne går parallelt med gudstjenesten.

Disippelskolen møtes annenhver onsdag. Her er det en blanding av undervisning i viktige tema, sosiale aktiviteter og trening i tjenester rettet mot barn. Alder fra 13-18 år

Konfirmasjonsundervisning foregår i  samarbeid med de andre Misjonskirkene i Osloområdet.  For tiden er undervisningen Oslo Misjonskirke Betlehem annenhver onsdag.