10 punkter…

kjennetegn på menigheten

… som kjennetegner menigheten

K.I.R.K.E.N. H.A.N.S

K konkret livsforvandlende forkynnelse
jak 1,22

I Misjonskirken er målet for våre prekener å forandre ditt liv, –
forandre din oppførsel, – hjelpe deg til å bli mer lik Jesus. Derfor
samtaler vi også om hvordan vi kan praktisere det som er forkynt i
cellegruppene

I inkluderende og internasjonalt fellesskap
Ap.gj 2,46-47

Vi legger vekt på fellesskap og gode relasjoner og legger opp til at
alle skal bli inkludert i smågrupper ( cellegrupper) og oppleve
fellesskap på gudstjenestene på tvers av nasjonal opprinnelse

R romslig og raust miljø
Rom 15,7

Vi har en uformell stil med mye humor, fordi vi ønsker lave terskler og
rom for å feile. Vi ønsker å være ærlige med våre liv, fordi vi alle er
underveis. Ingen er fullkomne, men alle er velkomne.

K klar målgruppe
Kol. 4,5

Vi prøver ikke å nå alle, men konsentrerer oss om det vi tror vi er best
egnet til: å nå de vi har naturlige relasjoner til utfra den livsfase
vår menighet er i.

E enkel tro og overgivelse
Ef 3,12 ,
1Joh
5,14

Livet med Jesus er et liv i tro og vi ønsker å leve overgitt til ham med
alt vi er og gjør. Vi ønsker å følge Guds tiltale og stole på ham, og
ikke bli avhengige av menneskelige kalkyler og fornuft.

N nær i livet der vi er.
Ef 5,15-16

Våre liv som kristne leves 7 dager i uka, og vi vektlegger at det er i
det praktiske hverdagslivet vi tjener Gud. Derfor vil vi at den
forkynnelse og de aktiviteter vi organiserer skal styrke hverdagslivet
og gi rom for å leve i hverdagen

H hensiktsdreven
Matt 22,36-40,
28,19-20

Vi bygger menigheten rundt de fem hensiktene vi finner i Bibelen, vi
evaluerer oss etter hvordan vi oppfyller dem, og om vi har en god
balanse mellom dem.

A alle menighetsmedlemmer i tjeneste
Rom 12, 5-6,
Ef 4,16

Vi tror at ethvert lem på Kristi legeme har en viktig tjeneste for Gud
og søker å hjelpe alle til å fungere i det Gud har tenkt for hver
enkelt.

N nådegavebasert tjeneste
1 Pet 4,10

Vi tror at alle har fått minst en nådegave og vi ønsker at
nådegaveutrustningen skal være basis for all tjeneste i menigheten. Vi
ønsker nådegaver av alle slag velkommen, og vi ønsker at de skal brukes
til tjeneste for våre medmennesker.

S sensitiv overfor besøkende –
1. Kor. 9,22–23

Vi legger opp gudstjenestene slik at åndelig søkende i vår omgangskrets
kan like seg der. Selv om innholdet i et møte kan være mest rettet til
de som har vært kristne en stund, holder vi det i en form som også
besøkende kan få noe ut av.