Nærfellesskap

Husgruppe, bibel og bønn, vennskap, sosial og åndelig fellesskap,  tro i vekst og utvikling, tjene.

Husgruppene våre er mindre fellesskap der man kan være mer personlig og dele behov og utfordringer.  Hensikten er å støtte hverandre i å leve den kristne tro i hverdagen.

Gruppene bruker mye tid på forbønn både for hverandre og for mennesker som ennå ikke har en kristen tro.

De fleste gruppene møtes 2  ganger i måneden i ulike hjem. Ønsker du å delta i en gruppe, eller har du bare spørsmål om disse, kan du kontakte menighetens pastor eller noen i styret/lederteamet.