Styret

Menighetens styre består av følgende personer som er valgt av årsmøtet. I tillegg til det valgte styret møter også menighetens pastor. Du er velkommen til å kontakte styret!

Pastor Pål Brenne
Pål Brenne – pastor
41204646
misjonskirkenoslosyd@gmail.com>

Svend Ole Kvilesjø
styreleder
90 123 345
s@kvilesjo.no

 
20140506-1918
Ivar Liabø
styremedlem
909 87 810
liaboe@gmail.com
 
 
20140506-1918-13
Hanne Hodnebrug
styremedlem
926 58 977
hanne.hodnebrug@gmail.com

Arne Gunneng
styremedlem
950 02 823
aha-g@online.no