Visjon

visjon og strategi

Med Jesus i hverdagen

 • Vi vil være en menighet som lever så nær Jesus at Han blir synlig i oss, og så nær mennesker at Jesus møter deres behov.
 • Vi vil bygge møteplasser for Gud og mennesker der;
  – Evangeliet om Jesus forkynnes og forklares i dagens språk
  – Gud tilbes og får ære
  – Fellesskapet er åpent og ekte
  – Alle vokser i troen og tjener med de nådegaver de har
  – Kjærlighetsbudet og misjonsbefalingen praktiseres
 • Vi ønsker å ekspandere ved å danne nye fellesskap og menigheter, slik at alle naturlige nærområder i Oslo Syd og Follo har et kristent felleskap.  Vi ønsker å samarbeide med andre kristne om dette.