Du får det du gir

brenne | mars 31st, 2012 - 10:01

Hvorfor bør barmhjertighet være høyt prioritert, og hva er det.  Denne talen inspirerer til handling og økt glede

Salige er de barmhjertige for de skal få barmhjertighet –

Vi er i  verdens mest berømte tale, verdens viktigste tale: Bergpreken.  Jesus begynner med 8 utsagn om hva som gjør oss lykkelige.

Og disse egenskapene  er grunnelementene i det livet Gud ønsker vi skal ha, grunnholdninger overfor Ham overfor oss selv overfor andre.   Det er holdninger og handlinger som vil bringe flere mennesker i kontakt med Gud  fordi når de simpelthen er en kroppsliggjøring av evangeliet.  Folk vil kunne se evangeliet i våre liv når vi lever Bergpreken.

Faktisk så er dette vårt kall,  – vår kall er altså å være lykkelige.

Den som er barmhjertig vil være lykkelig, sier Jesus for han vil få barmhjertighet.

Du får det du gir. Det er et prinsipp som går igjen i Bibelen. Du høster det du sår, du får det du gir. Vår hard og dømmende og du vil bli dømt hardt selv, Vær nådig – og du vil få nåde, tilgi og du vil få tilgivelse,

Vær barmhjertig og du vil få barmhjertighet.

Barmhjertighet,  Hva er det?   eleos  er grunnordet – og det kan oversettes med barmhjertig eller nådefull- det referer til det sinnelag eller hjertelag  som  føler med og  bryr seg om mennesker som har det vondt.   Og det betyr de handlingene som hjelper  de  hjelpeløse.

Barmhjertig er den som føler med den har det vondt og gjør noe for å ta bort eller lindre smerten.

Gud er sånn. 

   salme 145, 8

 Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
barmhjertig mot alle sine skapninger.

Guds barmhjertighet er forbildet for oss:   Jesus sier:  Luk 6,36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Hva vil det si?

La meg peke på 3 ting som dette innebærer ( det er langt mer, men  tre svært vesentlige sider nå)

1 For det første  det betyr at jeg hjelper mennesker som er i nød

Barmhjertighet vises ved praktiske handlinger. Det er ikke kun et sinnelag, det innebærer handling:   Johannes måtte si det til noen av de første kristne.  1 Johannes brev 3, 17 Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet

Dette er et must. Vi som lever i et sterkt utbygd velferdssamfunn kan bli helt blinde for dette. Vi er opplært til at staten skal ta seg av alt, har vi et behov skal staten dekke det. Vi er vant til å tenke at alle behov folk har vil staten møte. Ja det er statens plikt å møte det – og dermed ikke vår plikt, ikke vår oppgave.

Dette er ganske ille faktisk, for velferdsstaten – blir en sovepute, en unnskyldning for ikke selv å være barmhjertig.    I de sosialistiske samfunnene der staten inntok Guds rolle i nesten alle henseende mistet folk initiativ til egen innsats og de mistet initiativ til å gjøre noe for andre.

Og den samme tendensen fins hos oss.

La ikke velferdsstaten ta Guds og menighetens plass.     Vår Gud, Jesu Kristi Far er en nådig og barmhjertig Gud, barmhjertig mot alle sine skapninger og vi er hans utsendinger   som skal gjøre godt mot alle.

Ordspr 3, 27 Gjør godt mot dem som trenger det,
nekt ikke å hjelpe om det står i din makt!

Gi penger, gi mat, gi praktisk hjelp,   ikke bare fjernadopsjon og til mennesker i nød langt borte, men til mennesker du  møter, i menighet, i nabolag.

– tross den  velferdsrettighetstenkningen og rekk ut en hånd til den som trenger det, når det står i din makt å hjelpe.   Da er du barmhjertig lik din far.

Jesus fortalte en lignelse for å vise hva dette innebærer:    Det var en mann som gikk på veien mellom Jerusalem og Jeriko,     Det er en farlig vei,  han ble overfalt, slått ned og ranet.   Eller skal vi si han fikk motorhavari  på Skiveien.  Det kom en prest  der på veien, eller skal  vi si lovsangsleder eller pastor , men hun hadde ikke tid til å hjelpe mannen for hun var på vei til bønnemøte.    Så kom det en levitt  eller skal vi en kristen fra Misjonskirken,   han syns synd på mannen, men ble veldig irritert på Oslo sosialtjeneste for å ikke ordne opp i dette, han sendte også noen tanker til innvandringspolitikken som slipper inn hva som helst – og han gikk videre og tenkte på hvordan han skulle fortelle dette til kona.   Så kom det en samaritaner  eller skal vi si en somalier. Han stoppet  og hjalp mannen. Tok han til ett vertshus og betalte for ham   – eller han med seg hjem til en liten leilighet på Mortensrud,  flyttet konene  og de 12 ungene ut av stua og la mannen i en seng og ga  mannen det han trengte.

–          Å være barmhjertig er å handle utover hva som forventes i samfunnet, enten det er vårt samfunn eller et annet samfunn.

 

 

2  For det andre å være barmhjertig  betyr  at jeg  tilgir den som synder.

Hva gjør du med de som har såret deg, eller har syndet?  Krever du rettferdighet?  Holder du det opp for din ektefelle   det han eller hun gjorde for flere år siden, slik at du har en unnskyldning for din oppførsel nå.       Tar du syndet fram i dine tanker at du har en grunn for å holde avstand,     holder du det opp slik at du kan rettferdiggjøre dine handlinger?

Det er ikke barmhjertighet.

Det er en pussighet med tilgivelse:   Det oppleves svært godt å få det.  Og noen ganger kan man tenke det skulle bare mangle om jeg ikke skulle få tilgivelse.  Jeg gjorde en feil, men hva så. Det er vel tilgivelse for det.

Men så er det noen som har såret deg og da er det ikke like selvfølgelig å gi tilgivelse. Da oppleves det feil.  Nei dette var så galt.  Her skal sannheten og rettferdigheten seire.

Er det så lurt?    Det var en fotograf som tok noen portretter av en dame  i forbindelse med en eksamensavsluttning. Og da de gikk gjennom bildene sa hun:   Jeg syns ikke disse bildene yter meg rettferdighet.   Og fotografen klarte ikke å dy seg: – Det du trenger frue er ikke rettferdighet med barmhjertighet.

Er det ikke det vi alle trenger.  Barmhjertighet og nåde.

Når vi får det fra Gud – så blir det ganske merkelig om vi ikke vil gi det vi selv har fått.

Hva tilgir Gud?    – i bibelen ser vi hva han har tilgitt:  Moses, drap: David: drap, ekteskapsbrudd,  maktmisbruk,  Peter:  fornektelse :  Paulus : voldelig forfølgelse –    faktisk tilgir synd av alle kategorier og alvorlighetsgrader, Ingenting er unntatt:  Da  Jesus døde , så døde han for all synd, han sonte for alle synder som alle mennesker har gjort gjennom alle tider.  Guds barmhjertighet strekker tilgivelse ut  til alle slags synder.   Til dine synder – fantastisk   og til  de  synder du ser  andre har gjort.

Det oppleves risikabelt å tilgi , men det er risk barmhjertige mennesker tar:

Ill Thomas Alva  Edison

Kollosserne 3,13 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.

 

Å være barmhjertig er å tilgi – å tilgi det som ikke fortjener tilgivelse

 

3 For det tredje å være barmhjertig betyr  at jeg er tålmodig med dem som er annerledes enn meg selv.

 

Jeg tror Gud helt bevisst setter noen vanskelige personer  vår omgangskrets.   Du vet av den typen som når de skal hjelpe deg med oppvasken mister bestemors tekopp så den knuser på gulvet.   Eller som alltid misforstår det du sier.  De kommer en time før de skal når de er invitert i selskap, de forstår ikke dine hint og  setter i grunn hele Åndens fruktkurv i ditt liv på prøve.

Hvordan  håndterer du slike mennesker?  Bibelen sier:   Sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle  1Tess 5,14

Det kan være en utfordring som krever litt ekstra .   En måte å få mer tålmodighet på er å lære å kjenne menneskene skikkelig. Bli kjent med deres bakgrunn, oppvekst, hvordan de har det.   Da forstår du bedre hvorfor de tenker som de gjør, hvorfor de handler som de gjør. Da skjønner du hva de kjemper med, litt om hvor deres sår er  – og du blir ikke så rask til å kritisere, til å dømme.

Barmhjertige mennesker er mennesker som aksepterer andre ,  som er tålmodige med andre  – som inkluderer mennesker som er forskjellig fra seg selv.

Det er lettere å gjøre det når du skjønner du selv også har dine sider, som Gud har akseptert.   Derfor  kan du strekke deg  lenger for å akseptere andre som har sine kanter, sine sår og særegenheter.

Det er i en atmosfære av aksept og tålmodighet at gode endringer kan skje.   I påvirkningen fra mennesker som er barmhjertige slik vår Far er barmhjertig.

Ta imot hverandre likesom Kristus har tatt imot oss – til Guds ære    sier B.   rom 15,7

 

Dette  er noe av hva det vil si å være barmhjertig:  det er å være tålmodighet, tilgivelse, handling

Hvorfor være barmhjertig?

La meg gi tre grunner for hvorfor du bør være barmhjertig neste uke

Fordi Gud har vært barmhjertig mot deg.

 

Burde ikke også du vært barmhjertig mot din medtjener, som jeg var det mot deg?   – sier Herren  ( Matt 18)

 

Du har fått enormt med barmhjerighet.  Full tilgivelse, tålmodighet så det holder, Hver dag er hans trofasthet mot deg ny – hver dag tilgir han dine synder, hver dag hjelper han deg.  Hver dag holder han deg oppe med sin frelserhånd.     Gud er en nådig og barmhjertig Gud   som gir av sin nåde til deg hele tiden – er det ikke da bare rett og rimelig at du som har fått så mye gir dette videre?

 

Guds godhet mot deg påvirker

 

Jeg vet vel det at det kan være vanskelig når du møter noen fryktelig irriterende mennesker som – men kanskje stopp litt opp da: og tenk hvordan er det med meg: Jeg har kanskje noen irriterende sider selv  som Gud holder ut med.

–          Eller når du møter noen som har falt, som har syndet:   minn deg selv på hva du selv har fått tilgivelse for.

 

En gang brakte de en kvinne som var grepet i hor til Jesus og de sa til ham: Jesus denne kvinnen er tatt på fersken i hor – loven sier at hun skal steines.  – hva sier du?   Jesus svarte, dere har rett loven sier det,  Den av dere som aldri har syndet kan få kaste den første steinen. – de gikk en etter en, de eldste først – de hadde når alt kom til alt – litt selvinnsikt.  ( Joh 8)

 

En annen gang sa Jesus _: du  som er så irritert og bekymret over feilene du ser  hos en annen,   ville det ikke være en ide om du tok en kikk på deg selv, fikk fjernet den bjelken du har i øye før du tok tak i øyerusket hos den andre.

 

Vi har en tendens til å dømme andre mennesker etter det verste vi kan se i dem,  mens når dømmer oss selv så  gjør vi det  etter de beste intensjoner vi kan finne i oss selv.

Er ikke det litt rart, dobbelt standard,  hva kalte  Jesus det?    Et ganske stygt ord…..

 

Slutt med det sier Jesus.

Gud har vært og er barmhjertig mot deg –  la det motivere deg  til å være  barmhjertig mot andre

 

 

Fordi  du trenger mer barmhjertighet selv  i tiden som kommer

 

Jeg vet med meg selv at jeg gjør feil,  jeg vet at jeg ikke vil klare å unngå det i framtiden heller   Jeg er helt avhengig av å få barmhjertighet  om jeg skal kunne bli stående.

 

Og da vet jeg at skal jeg få det – så må jeg gi det.    Det er et prinsipp i Guds rike, så vel som i mye av naturen ellers:   du høster det du sår, du får det du gir.

 

Vil jeg få barmhjertighet  – så må jeg gi det.

Jesus er veldig tydelig på det:   I bønnen han har lært oss å be skal vi be. Forlat oss vår skyld så som vi forlater våre skyldnere – Tilgi oss – på samme måte som vi tilgir.   Og Jesus legger til ,

Matt 5,14 For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. 15 Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.

Du får der du gir

I matt 18 leser vi:

En gang  gikk Peter til Jesus  og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!
23 Derfor kan himmelriket lignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24 Han begynte med oppgjøret, og da ble én ført fram som skyldte ham ti tusen talenter.   ( det tok en håndverker 10 år å tjene en talent – for en norsk håndverker ville beløpet tilsvare ca 50 mrd kroner)

25 Han hadde ikke noe å betale med, og herren bød at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26 Men tjeneren kastet seg ned for ham og bad: Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale alt sammen. 27 Da syntes herren synd på denne tjeneren, ettergav ham gjelden og lot ham gå.
28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer.   ( det er 0,00018% av hva han hadde fått tilgitt) Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: Betal det du skylder! 29 Men den andre falt ned for ham og bad: Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg. 30 Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel, der han skulle sitte til han hadde betalt sin gjeld.
31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de bedrøvet, gikk til sin herre og fortalte alt sammen. 32 Da kalte herren ham for seg igjen og sa: Du usle tjener! Hele gjelden ettergav jeg deg fordi du bad meg om det. 33 Burde ikke også du vært barmhjertig mot din medtjener, som jeg var det mot deg? 34 Og herren ble harm og overlot tjeneren til harde fangevoktere, inntil han hadde betalt alt han skyldte.
35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke helhjertet tilgir sin bror.»

Du får det du gir.   Jeg vil gjerne få tilgivelse og barmhjertighet – for jeg vet at jeg trenger det: veldig: så må jeg også gi det.

Jesus sa:

Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.  Luk 6,37

Så jeg vil heller være ekstra raus med andre enn å være knapp:  for det blir målt opp til meg slik jeg selv måler opp for andre.

 

For det tredje:  vær barmhjertig

Fordi barmhjertighet gjør deg lykkelig

 

–          Det er en fantastisk  glede i å få barmhjertighet  og jo mer du gir gir – jo mer får du.

Og  lykken ligger i egenskapen i seg selv:    Ikke bar at det er herlig å få det du ikke fortjener, nåde tilgivelse og hjelp,   men  det er en glede i å gi det også.

Den som  er barmhjertig er mer  glad enn den som ikke er det.

-det er lett å skjønne når du ser på motsetningen: den som ikke bryr seg om andre og ikke hjelper andre – altså den selvopptatte egoisten – er han lykkelig?

–          Den som holder fast ved urett, er dømmende og kritisk  er  han lykkelig?

–          Den som er oppfarende og utålmodig og ikke klarer å tolerere andre enn seg selv er han lykkelig ?

Ikke særlig.  Det er nemlig noe grunnleggende godt ved barmhjertigheten, ikke bare for den som mottar den, men også for den som gir den

Benjamin Franklin: sa    Når du er god mot andre mennesker, er du best mot deg selv

Ordspr 11,17 Den barmhjertige gagner seg selv,

Salige er de barmhjertige for de skal få barmhjertighet.

 

Hvordan blir jeg et barmhjertig menneske?

Det begynner med at jeg erfarer Guds barmhjertighet.   Du kan ikke gi noe du selv aldri har fått.

Det er vanskelig å tilgi andre, dersom du selv ikke har erfart tilgivelse.  En av grunnene til at mange syns det er vanskelig å tilgi er at de føler ikke selv at de er tilgitt.

Da er du ufri,  må bruke energi på å beskytte og vokte om deg selv   og da å tilgi oppleves som en så stor trussel  at du  makter det ikke.  Begynnelsen på  barmhjertig livsholdning er å motta Guds tilgivelse.

Jeg vil oppmuntre deg i dag til å komme innfor Gud med ditt liv legge fram det som er sårt, det du vet er galt,  uforsonlighet, bitterhet, nag, løgn, tyverier, baksnakkelser – alt det du vet du har gjort galt –

Be om tilgivelse.  Be om hans barmhjertighet

Han lengter etter å gi deg sin nåde,  på nytt og på nytt

Da Jesus døde tilga Gud all din synd:   nå vil han at du skal ta det imot  i ditt sinn, ditt hjerte og følelser.

La oss be

-Far i himmelen, jeg ser at jeg trenger din barmhjertighet, nåde og tilgivelse.  For jeg har syndet mot  deg , mot andre og mot meg selv:

–          Takk at Jesus døde for alle mine synder:

–          Jeg legger de fram for deg nå – det jeg vet…..  og de jeg ikke husker

–          Tilgi meg og rens meg

 

OG hør hva Guds ord sier:

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.  1 Joh 1,8-9)

Jeg forkynner for deg nå : Du er tilgitt og renset!

Be så videre med meg:

Kjære far, Takk at du har tilgitt meg,  takk for din barmhjertighet til meg, takk for din nåde, takk for din kjærlighet.

Hjelp meg nå å gi videre hva jeg har fått,  gjør meg like raus like barmhjertig mot mine medmennesker som deg.

 

 

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen