Hva gjør vi med jødehat og muslimhat?

brenne | februar 8th, 2012 - 15:16

Dagens nyhetsbilde viser at jødehat og annen rasehat er utbredt. Hva skyldes dette og hvordan kan vi bekjempe det, både i samfunnet og oss selv?  Dette» prekenforedraget» i anledning Holocaustdagen må du ikke gå glipp av.

Misjonskirken Oslo Syd  29 januar 2012                             Pål Brenne

Bekjemp rasismen (også din egen)

Jeg  har endret tema for dagen.   Det som trigget meg til det er nyhetsbildet denne uka: en demonstrasjon utenfor Stortinget , et  Krf møte i Sarpsborg , og Holocaustdagen.  Alt sammen forsterker noe som berører oss sterkt og som vi må forholde oss til og møte på best mulig måte.

I det land som for  70 år siden var verdens fremste kulturnasjon, det mest opplyste og moderne land i verden ble det  gjennomført et gjennomorganisert  dehumanisering av mennesker, et  massemord på spedbarn, småbarn, ungdom, kvinner og menn.  Godtatt av anerkjent av myndigheter, statsledere, kirkeledere, politi og den alminnelige mann og kvinne i gata.   Den eneste grunnen til at  disse millioner av mennesker ble fratatt sitt menneskeverd og myrdet var at de var  etterkommere etter Abraham, Isak og Jakob, de var jøder.  6 millioner ble drept.  Målet var å utrydde alle.

2 min av begynnelsen på filmklipp http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/358853/  interjuv med 5 norske jøder som overlevde Holocaust

Er det  nødvendig å snakke om dette?    Er vi ikke vaksinert mot rasisme nå?

Det er 11 år siden Benjamin ble drept – det oppleves som en halv evighet for noen.  22 juli er litt nærmere, men det er sjokkerende hvor distansert man kan være til det også – særlig når man holder foredrag i Sarpsborg.  En ting er at Haakensens teologi ikke er evangelisk.  For å si det enkelt: Straffen ble lagt på Ham, på Jesus, for at vi skulle  ha fred.  Straffen ble ikke lagt på ungdommer på sommer leir fordi noen politikere har sagt noe stygt om Israel.  Nå var det mye riktig i Haakensens foredrag, faktisk mesteparten var det, men tillegget hans ble veldig galt.  En ting er at det gir et galt bilde av Gud, men han fyrer jo faktisk også opp om det hatet han selv  ønsker å bekjempe.  Jo flere  uttalelser som kommer  av typen ”Det er Guds straff fordi vi ikke støtter Israel”, jo verre blir det. Snart blir ingen som sier noe positivt om Israel eller jøder tatt alvorlig,   De som gjør det vil, tror jeg, bli avfeid med at de bare følger sine egne sprø religiøse overbevisninger. De har ikke kontakt med virkeligheten. Det er ikke troverdig

Jeg syns jeg ser at det bobler med hat mange steder i vårt land, jødehat, muslimhat, kristenhat.

Vi selv kan bli rammet. Både som offer og som overgripere eller som passive bidragsytere.

Det må ikke få skje.

Derfor bør  vi

1) forstå noe om dette hatet. Særlig opphavet til det

2) og vi må gjøre noe for å bringe hatet til opphør, det forsvinner ikke av seg selv.

I FORSTÅ OPPHAVET

Jeg konsentrerer meg om jødehatet – for når det kommer til rasisme så er dette det mest utbredte  og angår oss særlig av flere grunner.

Hør på dette:

” Aldri noensinne har solen skinnet på et mer boldtørstig og hevngjerrig Folk en dette. De tror om seg selv at der Guds folk for at de skal og må myrde og ødelegge andre folkeslag. Og det er også det aller største som de venter seg av sin Messias: at han ved deres sverd skal hugge ned og myrde hele verden .   Jeg anbefaler:  Først, at man skal  tenne ild på deres Synagoger og skoler. Dette skal man gjøre til ære for vår Herre og for hele Kristenheten, slik at Gud kan se at vi er kristne. For det andre må man rive ned og ødelegge deres hus. For de bedriver det samme uvesen i dem som i sine skoler. ”

Hvem tror dere sa dette? En gal biskop innsatt av Hitler i 1943? Nei, Martin Luther i sitt skrift ”Om jødene og deres løgner” fra 1543.

Det er forbausende få som vet hva jødene har gjennomgått av lidelser i Europa opp igjennom århundrene.

De mistet tidlig sin rett til statsborgerskap, de ble nektet å kjøpe jord,( det er derfor noen ble gode på handel, det var eneste måten å livnære seg på) de kunne uten forvarsel bli tvunget til å reise fra sine hjem uten å få ta med seg eiendeler. De ble avkrevd skyhøye skatter.  De ble tvangsdøpt og tvangsomvendt.   De har fått skylden for alle slags ulykker og blitt behandlet deretter.

Kirken ga jødene skylden for svartedauen.  Fordi jødene fulgte renhetsforskriftene fra Moseloven var det langt færre jøder som døde under pesten enn det var av andre – og dermed ble de beskyldt for å stå bak.

De er blitt beskyldt for å drepe kristne barn og drikke blodet deres i synagogene.  Med påfølgende lynching og brannstiftelser.  De har blitt terrorisert av myndigheter, av naboer, av folkemobben og av kirken.     Alle jøder ble utvist fra England i 1290, fra Spania i 1490.  De som ble igjen ble drept. Selv de som lot seg omvende til kristendommen måtte gå i prosesjon inn i Katedralene til offentlig forhånelse for  etterpå å bli pisket og slått.    Flere ganger har lærde og teologer diskutert om det ville være rett å utrydde dem. I  de fleste land i Europa har det vært forsøk på å gjøre landet jøderent lenge før Hitler satte i gang Holocaust.

 

Og det har ikke vært mye bedre i Norge.  I vår Grunnlov fra 1814 selve vårt frihets dokument stod det: Jøder har ikke adgang til riket.  Det vare en lang og heftig strid for å få denne paragrafen fjernet.

Når forfølgelsene av jødene virkelig tok av på 30 tallet i Tyskland, skrev Aftenposten på lederplass at vi ”ikke måtte la vår sympati for de forfulgte ta overhånd. For jødene kan nok i stor grad være skyld i det som skjer selv. ”

Jo Benkow forteller at han i sin ungdom satt og leste Aftenposten hos sine foreldre. «Hadde jeg ikke kjent dere, mor og far, hadde jeg vært antisemitt selv,» sa han til dem.

På fredag beklaget vår statsminister at nordmenn var med på jødeutryddelsen. Det er bra , men hvorfor må det gå  nesten 70 år  før norske myndigheter beklaget at det var vi – altså norsk politi som arresterte  de 767 jødene som ble sendt til Auswitch. Nå er  det bare  4 gjenlevende av de 30 som overlevde.  Alt de eide ble tatt fra dem, og mye av det gikk inn i den norske statskassa, men ingen av de 30 som overlevde fikk noe tilbake da de kom hjem til Norge etter krigen– først i 1997 ble noe gitt tilbake til slektninger av de drepte.  Vi tror det er typisk norsk er være god, – det må i så fall være selvgod. Vi tror Norge er verdens moralske supermakt, vi er flinke til å se splinten i andre lands øyne, men bjelken hos oss selv innrømmer vi ikke før det har gått så lang til at vi på en måte ikke lenger har skyld i det selv. Det er så mye lettere å innrømme  andres skyld.

Jødehat er ikke noe som sjelden forekommer, det er heller ikke noe som bare enkelte ekstreme mennesker har hatt. Det har vært svært utbredt, og det har vært utbredt blant vanlige folk, intelligente folk , hos myndigheter, prester og biskoper.   Ikke bare i et land, men i land etter land.  Over hele jordkloden.

Jeg bodde sammen med en høyt utdannet mann fra Egypt en periode. Han var forfatter og tidligere offiser i hæren. Vi hadde flere diskusjoner om jødene: han mente at jødene hadde skylden for første verdens krig og andre verdens krig, for splittelsen mellom den protestantiske og katolske kirke, for den økonomiske tilbakegangen, for pest og diverse sykdommer.   Alt som var galt i verden var ” the finger of the jew”   Jeg trodde først at han fleipet med meg – men etter å ha delt kjøkken med ham  i over et år  skjønte jeg at dette var hans overbevisning. Sært?

En gallup som ble opptatt for ca 2 år siden viste at gjenomstittlig 70 % av befolkningen i 5 arabiske land i Midtøsten ikke tror at det var muslimer som stod bak terroren 11/9, men at det var jøder.  Det har kommet opp en hel mengde «sannheter» i kjølvannet av 11/9.  F.eks at en mengde jøder ble  arrestert av FBI rett etter 11/9, men senere løslatt etter press fra regjeringen. At  4000 jøder som jobbet i World trade center fikk en telefon den 8 sept om at de ikke skulle gå på jobb dagen etter er også vidt og bredt trodd på.   Disse sakene blir trodd, særlig i Midtøsten. Hvorfor?  Fordi ” det er typisk jødisk å være utspekulert  og ond”.

 

Dette har fulgt jødene i hele deres historie: Hør på dette:

”Her er et folk som bor spredt for seg selv blant andre folk i alle ditt rikes landskaper. Deres lover er forskjellige fra alle andres folks. De holder seg ikke etter kongens lover, og det høver ikke for kongen å tåle dem. Dersom det synes kongen godt, så la det bli gitt skriftlig ordre om å utrydde dem.”

Hvem sa dette?    Det står i Bibelen,  Esters bok 3, 8-9  Det er Haman som sier dette  til kong  Xerxes av Persia.

Anklagene mot jødene har  gjennomgående gått ut på 3ting:

  1. De er annerledes  de har egne lover og regler og holder seg for seg selv. De er ikke som oss.
  2. De er ikke til å stole på.
  3. De er infiltratører som undergraver samfunnet

 

Disse anklagene har kommet igjen og igjen.  Og gjort dem til et forfulgt folk.

Helt fra de bodde i Egypt.  Farao ville utrydde dem med slavearbeid, fjerne dem som gruppe ved å drepe alle nyfødte guttebarn.

Anklagene og forfølgelsen er forbausende lik gjennom 3 tusen år?   Hvorfor?  Kan det være noe i det?  – som Aftenposten sa på 30 tallet.

Kan det være noe i det?   Skal vi være så modige at vi stiller det spørsmålet?

Hva vet vi om jøders innsats i verden?    De har gitt oss noen av de fremste vitenskapsmennene, kunstnere  politikere og forretningsfolk vi har  i ulike land.  Harald Eia gikk løs på mange av våre fordommer i en programserie på NRK, og i et av programmene  om intelligens viste han til en etnisk gruppe mennesker som var mer intelligent enn noen annen etnisk gruppe : jødene. De er forholdsvis langt flere jøder som har fått nobelpriser enn mennesker fra noen annen rase.

Fins  det noe egentlig eksempel på at de har undergravd et samfunn?  Jeg kjenner ikke til det, men jeg kjenner til at europeisk kultur og  moderne vitenskap ville vært meget fattigere uten det bidraget jødiske personer har kommet med.  Hva er da årsaken til dette intense hatet?

Jeg kan se at misunnelse er en beveggrunn.   Mange jøder er flinke.  Når noen lykkes blir vi misunnelige Men er det god nok forklaring?

Jeg kan se frykt som en annen grunn.   Frykt for å være underlegen.   Frykt for det ukjente.  Og det er uten tvil med i bildet i mange former for rasisme.  Men i forhold til jødene har kjennskapen vært relativt stor – det har vært og er såpass mange åpne forhold mellom jøder og andre at frykten virker overdrevent  irrasjonell.

Hva med provokasjon?  Noen vil mene at jødenes oppfatning av seg selv som utvalgt av Gud er så provoserende at det avler hat mot dem.  Ja ok,  men hva da med japanere som også har en nasjonal relgiøs tro som sier at de er nedstammet fra Gud? Eller hva med  muslimer eller andre grupper som mener om seg selv at de er har en overlegen posisjon innfor Gud?    De blir nok også hatet av noen, men ikke i samme grad.

Jeg tror årsakene er alle disse, men også noe enda dypere:

Hvis vi går til  Bibelen så ser vi at Gud utvalgte Abram,  Han sa. ”Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort.  Du skal bli til velsignelse.  Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. ”   1 Mos 12,1-3

Gud ville danne et  folk som han skulle vise sin herlighet gjennom og bringe frelse gjennom, til alle jordens folkeslag.

Jeg tror her ligger forklaringen.   Når Guds plan med verden – med alle folk på jorden går gjennom et bestemt folk. Så er den mest effektive måten å ødelegge Guds plan på å  ødelegge dette folket.

Det er det Guds motstander , satan, forsøker å gjøre. Han vil ødelegge Guds planer ved å ødelegge det jødiske folk. De må ikke bli

  1. en sterk nasjon
  2. de må  ikke få bo i sitt eget land
  3. de må  ikke få tilbe Gud i ånd og sannhet.

For disse tre tingene ønsker Gud med dette folket, for at de skal oppfylle sin plass i frelseshistorien.   Det var det Farao prøvde å stoppe: de måtte ikke bli sterke, måtte ikke få reise ( til Israel) , måtte ikke få tilbe.  Og det samme har ulike herskere holdt på med opp igjennom.

 Jeg tror at dypest sett er jødehatet åndelig.  Logikk strekker ikke til som forklaring. Det er ikke jødenes egen skyld. Det er ikke hold i de grusomme ting de er blitt anklaget for.   Det er et åndelig hat fra avgrunnen som inspirer mennesker.  De vet ikke dette selv, men hatet kommer til utrykk i det som for dem kan virke som en god grunn.

–   derfor har mennesker i en kristen kultur hatet jødene fordi de torturerte og drepte Jesus.   Det er selvsagt et håpløst argument uansett hvordan du snur og vender på det.  Men det gjør nytten som bærer av hat for  mennesket i en kristen kultur.  Og når de er så fæle, så er det jo ingen grenser….

– religiøse mennesker i en muslimsk kultur hater jøder fordi de spottet Muhammed, fordi de forandret på de hellige skrifter, eller fordi de okkuperer hellig islamsk land.   Og når de er så fæle, så er det ingen grenser….

Når hatet har satt seg er det ingen grenser for hva slags løgn og galskap som følger.   Det er ikke over med holocaust

Muftien av Jerusalem, den øverste muslimske leder i Palestina,  sa denne måneden på Fathas 47 års markering i Ramallah ” forløsningens dag for muslimer vil komme når de begynner å drepe jøder”  Han siterte Hadith ( muslimsk hellig tradisjon) ”»Tiden [for oppstandelsen] vil ikke komme før du nedkjemper jødene. Jøden vil skjule seg bak steiner og trær. Da vil steinene eller trærne rope: «Å muslim, Allahs tjener, det er en jøde bak meg, kom og drep ham»

Jeg hørte nettopp på Sara  Azmeh Rasmussen, kanskje mest kjent for å være lesbisk muslim.  Hun fortalte om sin oppvekst i Midtøsten. Hun ble lært opp i skolen, og gjennom aviser og tv at jødene  har  skylden for alt som er galt,  at de som folkeslag er løgnere og tyver og at deres målsetting er å ødelegge alt for araberne og resten av verden. Jødene blir brukt som en unnskyldning av makthavere  i hele Midtøsten  for det de selv ikke har fått til.

Presidenten i Iran påstår at Holocaust aldri har eksistert. Det er en jødisk konspirasjons påhitt for å legitimere staten Israel. Og millioner av andre er enige med ham. Han  erklærer at Israel skal utslettes fra kartet.   Iran er ikke noe puddelland. De har snart atomvåpen og er stand til å handle.  Ikke bryr de seg om egne innbyggeres rettigheter, så at de skulle bry seg om det går med noen hundre tusen palestinere i samme slengen   er naivt.   Tankegangen er nok heller at palestinerne stiller opp frivillig.  Selvmordsbomberne blir nå hindret av muren, men Iran kan jo hjelpe dem til å bli selvmordsbombere ved å slippe en skikkelig bombe. Ifølge de mest ekstreme islamistene får de da alle  72 jomfruer i paradis som belønning. Jeg mener det er rimelig å anta at Irans president ser det som en god gjerning også overfor muslimske palestinere om en iransk bombe skulle treffe dem mens den gjorde sin gode gjerning overfor Israel.   Dette er faktisk logisk når premissene er så spennvilt gale som dette.

Vet ikke om dere så Morgenbladet forrige uke: http://www.morgenbladet.no/article/20120120/OAKTUELT/120119948 Det er et interjuv med moren til 3 selvmordbombere som hadde drept israelske skolebarn:  Hun var veldig  stolt over at tre av hennes sønner nå var i paradis, og hun så fram til å sende ut sine neste tre sønner for å drepe jøder og bli martyrer.

– denne type logikk er ikke begrenset til ”langtvekkistan”  eller til historien.

I går fikk jeg faktisk et aldri så lite sjokk. Ved frokostbordet sier Sigrid på 7 år:  Israel de er slemme, det har vi lært på skolen.  Jeg kan ikke trekke for bastante konklusjoner av hvordan hun har fått den lærdommen, men i morgen vet jeg i alle fall hvem jeg skal snakke med.

Vi har det fenomenet at mange som ser på seg selv som antirasister står  i fremste rekke når det gjelder å fremme fiendtlighet mot jøder.  Blant annet ved å ville boikotte Israel.    Noen ganger  presiseres det at Israel er målet og ikke jøder generelt.  Og aksjonen skal være av solidaritet  med det palestinske folk.  Men hvorfor skal akkurat Israel boikottets?  –   det eneste landet i Midtøsten som gir alle sine borgere demokratiske rettigheter, også sine 1,5 millioner arabiske muslimer  Verken Iran, Kina eller noe annet land som   knallhardt undertrykker sine egne borgere  skal boikottes.   Kina okkuperer Tibet og Sing yang, de  flytter etnisk kinesere inn og fortrenger tibetanere og uigurer,  ikke ulikt det man anklager Israel for å gjøre, bare at omfanget i Kina er enormt mye større. Her er  det ikke snakk om noen bosettinger,  men mange millioner Hankinesere flytter inn og fortrenger tibetanere og uigurer.  Men Kina skal ikke boikottes. Logikk?   Israel skal bedømmes og behandles annerledes enn alle andre land–  hvorfor?  Vel det er vanskelig å se  noe annen grunn enn at  det er fordi dette landet er  – nettopp jødisk.

n  Filmklipp NRK fra 27 jan 2012  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7971702  –   (fra 5 min  og ut).  Jan Otto Johansen snakker om faren for et nytt holocaust i Europa i dag, og et kort interjuv med Herman Kahan, overlevende fra Auswitch

Jeg tror opphavet til jødehatet er  åndelig.

Man kan henge jødehatet på de merkeligste ting, og i egne ører høres det helt riktig ut.

I fotomiljø som jo jeg kjenner spesielt godt til,  gikk det for et par år siden  ut en oppfordring til ikke å handle fotoutstyr i  New York  fordi butikkene som regel er  drevet av jøder – og innehaverne av forretningene derfor  kunne tenkes å støtte Israel.

Det er heldigvis ikke lenger så mange som hater jøder og begrunner det med at de drepte Jesus, men hatet er ikke borte – det blir bare begrunnet med noe annet.

 

Hvis det jeg sier er reelt.

HVA KAN VI GJØRE FOR Å FÅ SLUTT PÅ HATET?

Noen vil kanskje si at hvis det Pål nå har sagt er riktig så kan vi ikke få slutt på hatet.  Det går ikke – og da er det ingenting vi kan gjøre.    Da vil jeg stille spørsmålet. Hvis det ikke er mulig å få slutt på hatet, gjør det det riktig å ikke gjøre noe for å hindre hat?   Nei!  Om ikke det var et eneste menneske som sluttet å hate – så er det likevel vår plikt å gjøre noe for å få denne giften bort.

Og faktisk så er det noe som nytter – det er mange mennesker som er blitt omvendt.  Det er nazister som er blitt ”normale”. Det er fanatiske muslimer som har blitt mindre fanatiske. Det er til og med stater og land som har opphevet raselover og sluttet med systematisk diskriminering.

Hva kan vi gjøre?

–          Kunnskap, spre riktig kunnskap om mennesker og korrigere når løgner fremsettes.

–          Kjennskap – vi trenger å kjenne mennesker personlig, mennesker som er fra den gruppe som får karakteristikker hengt på seg.   Teselskapene her i Oslo tror jeg faktisk har noe for seg.

–          Stå opp for de som forfølges uansett hvem de er. Den tyske presten Martin Niemüller, som var aktiv i motstanden mot nazismen og satt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, skrev følgende berømte dikt

Først kom de for å hente kommunistene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for å hente sosialdemokratene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke sosialdemokrat.
Så kom de for å hente fagforeningslederne, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke fagforeningsleder.
Så kom de for å hente jødene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom for å hente meg, var der ingen tilbake til å protestere.

Kunnskap, kjennskap  og protest hjelper en del på vei overfor rasisme, men jeg tror at det bare er  et middel som virker i dybden:   det er evangeliet.

 

EVANGELIET

Budskapet fra Gud er: – Jeg elsker hvert eneste menneske så høyt at jeg ga min sønn Jesus i døden for hver og en.   Jeg vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse og tro på Jesus og ved ham få evig liv.

Gud vil ha mennesker fra alle nasjoner, alle folkeslag, alle stammer alle språk foran sin trone i tilbedelse. Joh Åp 5,9.  Det er derfor Gud skapte mennesket og lot oss utvikle  ulike kulturer – for å få et mangfold av tilbedelse.

Og det skjer noe med den som tar imot dette budskapet –den som tar imot Jesus som sin Herre blir en ny  skapning.   2 Kor 5,17 Dersom noen er i Kristus er han en ny skapning, det gamle er borte det nye er blitt til

I Kristus er det ikke lenger jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne, Dere er alle en i Kristus Jesus.  Gal 3,28

Menigheten transenderer alle skiller.  – alle er like verdifulle. Det er en ny  enhet for  alle som har mottatt evangeliet.    Vi er nye skapninger fra alle slags etniske bakgrunner. Vi er tatt opp over skillelinjene. Jøder og alle slags hedninger (alle som ikke er jøder)  blir ett i Kristus.

Evangeliet er et budskap som slår i stykker alt hat mot mennesker.  For Gud elsker ethvert menneske.

Og Evangeliet er en åndelig kraft – når det tas imot og setter oss i kontakt med Gud som er kjærlighet – da gir det en kraft til faktisk i praksis elske alle slags mennesker, uansett hvem de er – ja til og med uansett hva de har gjort.  Denne kraften fra Gud  vil  overvinne menneskelige fordommer og det åndsmakt jødehat og rasehat representerer.

 

Vi må åpne oss for evangeliet – ta det til oss helt, jobbe bevisst med at det får gripe oss, hele oss– eller kan vi også bli infisert av  ulike former for hat.     Hvis Luther kunne spre slik kunnskapsløs ondskap  – så må ikke vi være så naive at vi tror vi ikke kan bli påvirket av både fordommer og hat.

Jeg skal konkretisere:  Hva er nyhetsbildet – hva er det vi hører om i dag? .   Vi hører at  fanatiske muslimene hater ikke bare jøder, men de advarer oss i Norge mot Allas vrede.  De utsteder dødsdommer over karikaturtegnere og enhver som sier noe kritisk mot Islam.  Og vi ser at norske myndigheter bøyer seg, de går helt stilt på tå og strekker seg langt når truslene kommer.

Hva gjør det med deg?  Blir du provosert?   Blir du redd for denne islamske imperialismen?  Vi skal hele tiden ta hensyn til muslimers religiøse følelser, mens vi selv  må godta mange svært sårende ting mot vår tro, f.eks utstillingen som viser Jesus som homofil transvestitt i Oslo Rådhus.   Det ble forresten nylig bestemt  at kristne ikke lenger kan leie Rådhuset for kristne møter, derfor måtte vi flytte «Bønn for Oslo» til Domkirken.  Men  HumanEtisk Forbund kan ha sermonier der.  Huset skal være åpent for alle, nemlig ( !)

Vi ser at ingen media  protesterer når kristne jenter blir halshugd på vei til skolen i Indonesia, eller  kirker i Nigeria eller Egypt bombes.

PST sier at den største trusselen mot norsk sikkerhet kommer fra muslimsk ekstremisme, fra andre generasjons innvandrere.   Det er interessant  når du bor på Holmlia. Hva gjør det med deg?

Vi får rikelig drivstoff til vår egen rasisme.   Hvis vi ikke passer oss – så vil vi kunne få en rekke fordommer. Vi kan begynne å bedømme pakistanere, arabere, somaliere og muslimer som en gruppe av terrorrister, løgnere og farlige infiltratører.   Vi kan, hvis vi ikke passer oss, stemple mange gode fredelige, herlige mennesker som uønskede og  farlige elementer for samfunnet.  Muslimene kan bli våre jøder for å si det sånn.

Jeg har en bekjent som jobber med å bringe evangeliet til araberne. Han har mottatt sinte brev som advarer mot  Guds straff,  fra kristne som mener at han motarbeider Gud fordi han elsker araberne, de er jo  Israels fiender.  Og noen blir så sprø at de mener alle ulykker er Guds straff for at noen  har  sagt noe negativt om Israel .

Du forstår Vi må selv ta tak i evangeliet!

Å elske kommer ikke automatisk

–          Det er ting vi har opplevd som gjør det unaturlig å elske noen.

–          Vi  utsettes for inntrykk som kan forme en fiendtlig innstilling – vi vil ta igjen med samme mynt.

Den eneste kuren mot det som virkelig fungerer Er å ta tak i evangeliet.  Få det inn.  Se Guds enorme kjærlighet til deg.     Hva har du gjort mot Gud? Det er synd på synd og  synd og svik på svik – likevel elsker han deg.     ”Den som har fått mye tilgitt, vil elske mye” sier Jesus.  Den som har fått mye nåde, kan gi mye nåde.

Jesus sa:  ”Elsk din neste som deg selv”

Er det noe som smerter Gud, så er  det når mennesker mener at de er hans representanter og  hater mennesker som han har gitt sitt liv for.

Den opplagte konsekvensen av å kjenne Jesus er at man vil elske både jøder og muslimer. – og alle andre for den del

Men at det kommer særlig lett, det gjør det ikke. Vår naturlig tendens er absolutt ikke å elske verken våre fiender eller meningsmotstandere eller folk som har undertrykt oss eller såret oss.

–          Har dere hørt om Corrie Ten Boom?  Hennes familie skjulte jøder i huset sitt i sentrum  av  byen Haarlem i Nederland.  De ble tatt av tyskerne og sendt til en konsentrasjonsleir, Ravensbruck. Der ble hennes søster drept..  Corrie ble ved en feil løslatt  Etter krigen reiste hun rundt og forkynte evangeliet om tilgivelse. I 1948 etter et møte i Tyskland kom en av de verste fangevokterne fra Ravensbruck opp til henne og ba om tilgivelse.  Hun forteller at det falt ikke helt lett. Hele hennes indre vrengte seg  i forhold til den mannen, som var ansvarlig for mange menneskers mishandling og død, der iblant hennes egen søster Betsi. Hun bad til Gud om å få den kjærlighet han har – og i det hun strakk ut hånden – kjente hun ble fylt av en så sterk kjærlighet som hun aldri noen gang hadde følt.  Guds kjærlighet gikk gjennom henne  så hun elsket denne tidligere fangevokteren med Gud kjærlighet.

 

Vi må åpne oss for Jesus:  se vår egen avmakt, se at vi ikke kan,  se at vi er fattige i oss selv og  dermed se at vi er avhengig av at Han hjelper oss og gir oss det vi selv ikke har.  Han som er kjærlighet har mye av det og vil gi.  Vi må ha Gud, vi må Jesus i oss og gjennom oss.

Vi kan ikke la frykt og hat slippe til. Evangeliet er det som best hindrer det:     Bibelen sier den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Guds kjærlighet  – at jeg ser at Gud elsker meg fullt ut og ga sitt liv for meg  – og alle andre.

Han elsker meg   og han elsker arabere, somaliere, sigøynere, jøder, homofile, aufere og nordlendinger like mye. Det var ikke bare min synd  Jesus døde for – men han døde for deres også.

Det er å ved å se dypere i evangeliet for egen del at du får medisin mot rasismens og fordommenes hatske grep i ditt eget hjerte  – og det er ved å dele evangeliet vi motvirker rasisme i våre omgivelser.

 

–          det er begrenset hva opplysning kan gjøre.   Opplysning er bra.  Skriv innlegg på internett og aviser. Ta debatter opplys!   Men tro ikke at det er nok.  Menneskene trenger nye hjerter: – forandring innenfra:

Hva skal til for at en palestiner som har mistet jobb og blir trakassert av israelske soldater hver dag – ikke skal hate  jødene?  Opplysning? Hva skal du opplyse han om?   Jeg tror ikke det rekker langt.  Evangeliet, derimot. Når han selv ser sin synd og opplever tilgivelse for den, da tror jeg det er en mulighet for at han kan se at soldatene  og israelittene er elsket av Gud  Han må få evangeliet for sin egen del og for at han ikke skal være kilde til rasisme mot jøder generelt.  Det vil ikke hindre ham i å føle seg urettferdig behandlet, det vil ikke ta fram ham smerten over å ikke kunne gå på jobb eller i å bli trakassert ved grensesperringer,  men det kan hindre ham i å skjære alle over en kam, hindre ham i å sette likhetstegn mellom Israelsk  politikk og jøder.  Og det vil hjelpe ham til å elske mennesker på tross av hva de gjør

Å dele evangeliet må til, men det kan ikke skje på hvilken som helst måte.  Det må skje følsomt, med innlevelse, vennlighet og kjærlighet.  Jeg skal gi et eksempel.

Simon Wiesenthal overlevde holocaust. Vet dere hvordan han overlevde? Han stod oppstilt for å skytes og jøder falt  døde omkring ved siden av ham i kuleregnet. Men plutselig sluttet soldatene å skyte. De hørte kirkeklokkene ringe og tok en pause for å delta i vesperbønn.    Hvordan kan en person som har opplevd dette noensinne få  tiltro til noen som kalles kristen?

Vi må forstå at særlig jødene ( men også muslimer,)  har opplevd så ekstremt mye forferdelig fra folk som de oppfatter som kristne – at vi må være ekstremt følsomme og vise når vi vil dele evangeliet med dem.  Det tar tid å bygge tillitt og vise at vi virkelig elsker dem og ikke har onde og vrange hensikter. Vi må vise vår kjærlighet i vennskaplig kontakt og slik dele evangeliet.

 

Og vi skal be!     Store under har skjedd  som svar på bønn:   opphevelsen av slaveriet og  jernteppets fall er eksempler på store samfunnsomveltninger der bønn var veldig sentralt.

 

Og vi skal velsigne!

Velsignelse er Guds vilje,  vi skal velsigne ikke forbanne.

 

– å motta gode ord, vennlige ord  gjør noe med hjertet ditt,  ikke sant:  velsignelse er å si gode ord og å be om Guds nærvær og hjelp.

Vi skal velsigne jødene

– og araberne

og muslimene

og Sv’ere     (  og fyll inn …)

syns du jeg går for langt nå?

Hva sier Jesus?   ”be for dem som forfølger dere, gjør vel mot dem som hater dere, og velsign de som forbanner dere.”  Matt 5,44   Hvem kan du holde utenfor da?

Guds velsignelse endrer mennesker.  Det er ikke hat som endrer menneskers hjerter – det er kjærlighet. Det er velsignelse.  Så når du velsigner jødene    velsign også muslimene!

Det er en slik radikal evangelisk kjærlighet fra Jesus som  endrer mennesker og som åpner mennesker for evangeliet  slik at frelse og dyp forandring kan finne sted.

Så grip evangeliet for egen del –  og del det i visdom, bønn og velsignelse

 

Det er det beste vi kan gjøre for å bekjempe rasismen.

Det er det beste vi kan gjøre rett og slett.

 

 

 

—-

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen