Bilde Jarle Waldemar

Gudstjenester

Fest for store og små, fokus på Guds ord, tilbedelse, lovsang, samvær, glede, tjene og dele.

Bilde barn og unge

Barn og ungdom

Tilbud til ulike aldersgrupper. Fokus på fellesskap, vennskap, kristne verdier og godt oppvekstmiljø.

ungt par

Nærfellesskap

Cellegruppe, bibel og bønn, vennskap, sosial og åndelig fellesskap, tro i vekst og utvikling, tjene.

Velkommen til Misjonskirken på Holmlia!

Svend Ole Kvilesjø | april 18th, 2022 - 19:00

Her er talen Arne Gunneng holdt i Misjonskirken Oslo Syd 2. påskedag.

(Og var du ikke i kirken, gikk du glipp av et herlig skuespill!

Del 1: Siktemålet i Det Gamle Testamentet

Det Gamle Testamentet har et siktemål. Det forteller at noe skal skje langt der fremme.
Siktemålet er at Guds Sønn skal komme til verden. Fra Bibelens første blader, fra Adam og Eva – og ut hele Det Gamle Testamentet, er det en hovedtanke. Gud skal sende en som kan frelse oss fra våre synder. Jesus skal komme til verden. Og det gjorde han. Det leser vi om i Det Nye Testamentet. Alle bøkene i Det Gamle Testamentet handler om Jesus.

Det første løftet om at Gud skal sende Jesus til verden finner vi i 1 Mos. 3,15. Adam og Eva hadde vært ulydige og hørt på djevelen/slangen i Edens hage. De hadde brutt den eneste regelen de hadde, og spist av frukten på det eneste treet Gud sa de ikke fikk spise av, treet som gir kunnskap om godt og ondt (1 Mos 2,16-17). De hørte ikke lenger på Gud, og Gud måtte kaste dem ut av det flotte paradiset han hadde skapt for dem.

Før de blir kastet ut leser vi at Gud straffer Adam og Eva, men Gud snakker også til slangen/djevelen – som hadde lokket dem til å synde. Djevelens plan var å lokke menneskene ut av paradis, og at de aldri skulle komme dit igjen. Satan vil ikke mennesket noe godt.

Det er da Gud gir det første løftet – om at noe skal skje en gang i fremtiden.
Til slangen sa han: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen.»


En gang der fremme skulle det skje noe gjennom kvinnens ætt, kvinnens ætt skulle knuse djevelens eller slangens hode. Djevelens plan om at mennesket ikke skulle være sammen med Gud i paradis, ville bli knust.
Det skulle ikke skje noe gjennom mannen og kvinnens ætt, nei, bare gjennom kvinnens ætt. Gjennom kvinnens ætt ville Gud gi menneskene en mulighet til å vende tilbake til paradis. Historien om Adam og Eva fant sted over 4000 år før Kristus/før vår tidsregning begynte.


Det var ikke mye Adam og Eva forsto, da Gud sa dette. De forsto bare at noe skulle skje gjennom kvinnens ætt. Etter hvert som århundrene passerte, forteller Gud i Det Gamle Testamentet, mer og mer om dette som skal skje. Gud forteller litt etter litt. Flere hundre løfter gir han oss i Det Gamle Testamentet – om det som en gang skal skje.
For eksempel, en jomfru skulle bli med barn (Jesaja 7,14), en fyrste skal bli født i Betlehem (Mika 5,1), en konge skulle ri inn i Jerusalem på et esel (Sakarja 9,9) eller at denne personen skulle bli slått, plaget, dø for våre synder (Jesaja 53) og stå opp fra de døde (Jesaja 26,19).


Vi tror at personen vi leser om i Det Gamle Testamentet er han vi kjenner som Jesus. For i det Nye Testamentet ser vi at jomfru Maria ble med barn, selv om hun ikke hadde vært sammen med noen mann (Matt 1,23), Jesus ble født i Betlehem (Luk 2). Palmesøndag red Jesus inn i Jerusalem på et esel (Matt 21) og han ble plaget, slått og døde for våre synder på et kors, men sto opp fra de døde tredje dag.


Det Gamle Testamentet har et siktemål. Det forteller at Jesus skal komme til vår verden.

DEL 2: Oppstandelsen


Dagen da alle ble overrasket. Dagen da ingen forsto noen ting.

Tre dager før det vi skal snakke om i dag, hadde mange vært så triste. Jesus hadde dødd. Fiendene hans hadde spikret ham opp på et kors, og der døde han.


Gjett om Jesu venner gråt. Moren hans gråt, brødrene og søstrene hans gråt, disiplene/elevene som hadde gått sammen med ham i tre år gråt. Noen kvinner som alltid fulgte med Jesus der han gikk – gråt. Aldri hadde det vel vært en mer trist dag enn denne.


Noen av Jesus venner tok den døde kroppen hans ned fra korset, og la ham i en grav, i en hule i fjellet, et sted i byen Jerusalem. Foran graven rullet de på plass en kjempestor stein.En mann som het Lukas skriver om alt dette, og det er det han skriver – vi følger i dag.

Kvinnene ved graven

Ved daggry, den første dag i uken, søndag, tre dager etter Jesu død kom flere kvinner til graven, tre vet vi navnet på; Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor. De hadde med seg noen velluktende oljer. De skulle smøre inn Jesus døde legeme med disse oljene.

Men de hadde et stort problem, hvordan skulle de rulle bort den store tunge steinen?

Da de kom til graven, var den store steinen foran graven rullet bort. Og de fant ikke Jesus døde kropp i graven. Med ett sto det to menn i hvite klær sammen med dem: Englene sa: «Jesus er ikke her. Husker dere ikke at han fortalte dere og alle vennene sine – at han skulle stå opp fra graven etter tre dager? Jesus er ikke her, han har stått opp fra døden» (Lk 24, 5).

Jesu 11 disipler​

Så løp kvinnene det forteste de kunne til huset der Jesu 11 disipler var. De ropte: «Jesus er ikke i graven, han er stått opp fra de døde». Men disiplene trodde kvinnene bare sa tull. PeterLikevel sto Peter «opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt».


Emmausvandrerne

Samme dag var det to av Jesu venner som gikk til en by som lå 60 stadier fra Jerusalem, ca 11 km fra Jerusalem. (En stadie er 192 meter). De var forferdelig triste. De snakket om alt som hadde skjedd med Jesus, og «mens de nå snakket sammen om dette, kom Jesus og slo følge med dem». Men det står at øynene deres hindret dem i å se, så de ikke kjente Jesus igjen.


Jesus spurte hvorfor de var så triste, og en som het Kleopas svarte, at han måtte være den eneste i Jerusalem som ikke hadde fått med seg det som har hendt de siste dagene.


«Jesu fiender hengt ham opp på et kors, og der døde han. Og nå har han allerede ligget tre dager i graven. Men det merkelige er at noen kvinner som gikk til graven i dag tidlig, sier noe merkelig: de sier at Jesus er stått opp fra de døde? Har du hør noe så rart?»


Så begynte Jesus å snakke med dem, fra det som står i Det Gamle Testamentet. Han fortalte om det de hadde hørt så mange ganger før, at Gud skulle sende en person til verden. En som skulle dø for verdens synder, men som skulle stå opp fra de døde igjen.


Men både Kleopas og kameraten hans, hadde som alle andre, ikke forstått dette. De trodde at denne Jesus skulle stå opp fra graven tre dager etter at han hadde dødd på korset.


Da de kom til Emmaus, bad de med seg Jesus inn. De ville spandere kveldsmat på fremmedkaren, og de bad fremmedkaren ba for maten. Og da skjedde det noe. Det står i Bibelen at øynene deres ble åpnet, så de kjente ham igjen. Det må ha vært litt av et øyeblikk.


Hva var det som gjorde at de kjente ham igjen? Kan det ha vært at de så hendene hans, spikermerkene, naglemerkene, da han brøt brødet? Så ble han plutselig usynlig for dem. Da sa de til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Så var det disse to guttas tur til å løpe, de løp tilbake til Jerusalem.


Jesu disipler

Hvor mange av Jesu 11 disipler som var samlet da Kleopas og den andre kom, vet vi ikke. Men her fortalte de hva som hadde hendt på veien, og at de først hadde kjent Jesus igjen da han han brøt brødet. De ropte: Jesus lever.
Mens de snakket, stod Jesus midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Ikke bli redde, det er meg, Jesus. Se på sårene i mine hender og føtter. De ble så overrasket og glade.


Jakob

Døde mennesker pleier ikke å stå opp og vise seg for vennens sine, derfor ble alle overrasket denne påskedagen for over 2000 år siden. Jesus hadde sagt mange ganger … at han skulle stå opp fra døden igjen. Likevel var det kanskje ingen som hadde forstått det. De trodde ikke at de skulle se ham igjen i levende livet, her på jorda noe mer.

En siste person jeg har lyst til å fortelle deg om var en som het Jakob. Jakob var broren til Jesus. Jesus hadde 4 brødre; Jakob, Judas, Simon og Joses – og så hadde han flere søstre. Disse hadde heller ikke trodd at Jesus skulle stå opp fra de døde.


Men det står i Bibelen at etter at Jesus hadde stått opp fra døden, møtte han broren sin Jakob. Og da kunne ikke Jakob lenger si at han ikke trodde at Jesus kunne stå opp fra døden.Palmesøndag

Svend Ole Kvilesjø | april 10th, 2022 - 14:37

FORVENTNINGSAVKLARING: Her kan du få et fint gjenhør med pastor Pål Brennes tale i Misjonskirken Oslo Syd palmesøndag.

Gud er mer interessert i din framtid, enn fortid

Svend Ole Kvilesjø | januar 16th, 2022 - 17:00

Hør Pål Brennes tale fra søndag 9. januar.

Brenne er pastor i Misjonskirken Oslo Syd, som holder hus i Ravnåsveien 3 på Holmlia.

«Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke!»

Svend Ole Kvilesjø | januar 2nd, 2022 - 13:41

Dette er en tale som viser deg hvordan du kan få ny styrke, mot og håp for dagene, ukene og året som ligger foran. 

Pastor Pål Brenne i Misjonskirken Oslo Syd holdt denne digitale prekenen søndag 2. januar 2022. 

Hva kan Maria og Josef lære oss om gleder og bekymringer?

Svend Ole Kvilesjø | desember 19th, 2021 - 14:02

Og hvordan kan vi overgi alt i livene våre til Gud?


Det er Pål Brenne, pastor i Misjonskirken i Oslo Syd, som deler med oss. Opptaket er fra gudstjenesten (på Zoom) søndag 19. desember 2021.

Hvordan forstår du Bibelen?

admin | desember 2nd, 2021 - 21:16

Pastor Pål Brenne holdt denne talen under en husgudstjeneste i Misjonskirken Oslo Syd søndag 21. november 2021. Se den her:

Hør talen her

Svend Ole Kvilesjø | november 1st, 2021 - 13:19

Her kan du høre talen pastor Pål Brenne i Misjonskirken Oslo Syd holdt i Oslo Misjonskirke Betlehem søndag 31. oktober. Klikk her

«Når de baktaler dere og kaller dere onde mennesker»

Svend Ole Kvilesjø | oktober 7th, 2021 - 22:46

Arne Gunneng taler med utgangspunkt i 1. Peters brev kapittel 2.

Talen ble holdt under en «hjemme hos»-gudstjeneste i regi av Misjonskirken Oslo Syd 3. oktober 2021 (mens menighetslokalet vårt i Ravnåsveien 3 på Holmlia er under oppussing.)

Vi søker ny medarbeider!

Svend Ole Kvilesjø | oktober 1st, 2021 - 23:01

Misjonskirken Oslo Syd søker ny administrasjonsmedarbeider i 40 % høsten 2021.

Vil du være med å drifte en spennende, flerkulturell menighet på Holmlia i Oslo?

Vi søker en administrasjonsmedarbeider til å koordinere våre ulike aktiviteter og promotere og administrere utleie av nye og freshe lokalene våre.

Hvem er du?

* Vi ser etter deg som er engasjert for at Guds rike skal nå nye mennesker – og som vil bruke dine administrative evner i tjeneste for Gud i en deltidsstilling.

* Vi søker deg som kan bruke sosiale medier og digitale verktøy og som liker å snakke med mennesker.
* Vi søker deg som er fleksibel, selvstendig og som det er lett å samarbeide med.


Hvem er vi?

* Misjonskirken Oslo Syd ligger på Holmlia i Oslo. Menigheten har mennesker fra mange nasjonaliteter.

* Menigheten driver diakonalt arbeid i form av matutdeling og språkkafe. Vi er engasjert både utenlands og innenlands, har ukentlige gudstjenester, oppbyggelige møter og barne- og ungdomsarbeid.

* Vi bygger nå om lokalene, og skal når de er ferdige (sent i høst) leie disse ut når vi ikke selv bruker dem.

Stillingens innhold:

– Koordinere tjenester i gudstjenester og møter.

– Oppdatere nettsider og sosiale medier.

– Følge opp leietagere på administrativt nivå.


Vi tilbyr:

– Fleksibel arbeidstid.

– Nye gode lokaler å arbeide fra. (Gangavstand fra tog- og busstopp.)

– Hyggelige, fleksible medarbeidere.

– Flerkulturelt miljø.

– Et års engasjement, med mulighet for forlengelse.

– Lønn etter Misjonskirken Norges lønnstariff.

– Tiltredelse snarlig, etter avtale.


Søknad:

– Søknad med referanser sendes til misjonskirkenoslosyd@gmail.com
Søknadene behandles fortløpende.


Mer informasjon:
Kontakt pastor Pål Brenne, 41204646 eller styreleder Ivar Liabø, 90987810.

Pastor Pål runder 60

Svend Ole Kvilesjø | oktober 1st, 2021 - 09:44

Kjære Pål. Gratulerer med dagen, 1. oktober!

Du er en tjener av Guds nåde! Du brukte det selv som tittel på en av talene dine i april i år. Ut til oss. Direktesendt fra kjelleren hjemme på Sørumsand. Det er ikke der en sosial pastor som elsker mennesker er ment å holde sine gudstjenester. Men, det ble sånn, lenge.

Takk for tålmodigheten. Vi vet at du gleder deg stort til vi flytter inn i våre nye menighetslokaler i slutten av november. Der du får bedre akustikk, vi kommer til å se deg godt i bedre lys. Og vi får nye og bedre stoler, der vi kan gi deg den responsen og tilbakemeldingene som du fortjener – og ønsker – underveis i de engasjerende prekenene dine. Det blir bra!

60 år!

Pust ut – og inn igjen.
For i Guds rike finnes det ingen pensjonsalder.

Du kom til MOS, til Misjonskirken Oslo Syd, i Ravnåsveien på Holmlia, i det Herrens år 2004. 1. januar ble du ansatt som pastor og siden har dette vært ditt andre hjem.

Du er også en pendler av Guds nåde.

Hvor mange kilometer elbilen din har fått kjørt seg på vei til Holmlia fra Sørumsand og tilbake igjen, på vei gjennom 50, 60, 70- og 80-soner og bomringer, til gudstjenester, bønnemøter, gruppesamtaler, undervisningskvelder, språkkafé-samlinger, henting av mat hos Matsentralen – og pakking og levering av den samme maten til mennesker som akkurat nå har det litt ekstra krevende, – og for ikke å glemme kirkekaffen… Ja, hvor mange kilometer det har blitt, vet bare Gud og regnskapsføreren.

Fra nå av blir det litt mindre kjøring til Holmlia, siden du også skal jobbe for – og sette søkelyset på forfulgte kristne og deres stadig mer utfordrende situasjon på denne jorda vi deler.

Åpne Dører er velsignet som får deg med som forkynner. Og vi i MOS er takknemlig for at du fortsatt vil bruke mye tid sammen med oss.Du får et gavekort fra oss i menigheten. Det kan du kanskje bruke på klær som passer din aktive fritid, ved fjord, i skog eller på fjell, høst, vinter, vår eller sommer, i et kamuflasjehi- eller telt, mens du tålmodig venter på bjørn eller ulv, bronseibis eller havørn, en albinoelg – eller sykler fra en flokk med moskuser på Dovrefjell.

For ikke bare er du vår favorittpastor, du er også en av landets beste naturfotografer.

Dette er bare ord. Og flere får du nok når vi åpner Misjonskirken vår igjen og kan samles uten restriksjoner.

På denne dagen din, og dagene som kommer, husk på at du – og vi – er tjenere av Guds nåde.

Gud velsigne deg og den fine familien din, kjære pastor Pål!

En hjertelig hilsen fra alle oss i menigheten.