Meningen med livet?

brenne | april 17th, 2011 - 19:10

Meningen med livet? Alle mennesker vil på et eller flere tidspunkt i livet reflektere over hvorfor de er til. Hvem er jeg, Har jeg noen betydning. Ville det betydd  noe om jeg ikke eksisterte.  Hvorfor opptar jeg plass i dette universet?

Talen i MP3-format

Filosofen Hugh Moorhead har skrevet en bok  med tittelen ” the meaning of life” – meningen med livet. I denne boken har han samlet sammen tankene til 250 av de største tenkerne fra de siste 100 årene og  hva de mener om saken.Alle disse 250 har skrevet om meningen med livet så det Moorhead gjorde var å be dem sende ham et eksemplar av den boka de har skrevet og et ark der de kort skrev hva meningen med livet er.Det er en interessant  bok, men også ganske trist lesning for de fleste skriver at de ikke vet hva meningen med livet er.  Flere skrev :  ”hvis du finner ut hva det er så skriv tilbake for jeg vil gjerne vite det.”

– Noen sitater:  ” så langt jeg kan forstå: er det ingen mening”  Isaaac Asimov- Albert Ellis: ” livet har ingen essensiell mening”- Og her er en veldig god en:  Michael Anania:  ” jeg vil ikke trekke  meg tilbake til den rettmessige forkastede positivismen, men å stille spørsmål om livets mening foreslår sitt eget svar. Livet, hvis du tenker på det som en påstand om mening og prosess, vil alltid overgå tildelt mening.  For å gi en parodi på teknisk språk, sammensetningene  av alle meninger er inkludert i  livet , som er enda en mening, som utvider sammensetningene med en  hyper – sammensetning og så videre.

Så enhver påstand, ethvert slikt spørsmål utvider rammen  eksponentielt. Det jeg sier i et nøtteskall er:  meningen med livet er mening.”Dette gjorde det vel helt klart for de fleste.Det er slående hvordan mange av de store tenkerne i vår tid  kan skrive lange avhandlinger om det de ikke vet hva er.   Det er jo forresten litt pussig at filosofen som har samlet alt dette heter Hugh  Moorhead.
Meningen med livet er likevel enormt viktig – har du ikke en tanke om hvorfor du er her,- så blir livet slitsomt å leve.Heldigvis finnes det en mening – og heldigvis har noen også utrykt den , og det er utrykt sånn at det ikke er så ekstremt vanskelig å forstå det hellerGuds bok  – tilgjengelig i to tusen år omtrent forteller oss det vi trenger for å se meningen og leve i det.Hør hva som står    Sitat: NT, eferbrevet, kap 2,10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.   Ef 2,10Tenk på dette hva dette innebærer  ledd  for ledd –  jeg  leser det en gang tilSkal vi lese det sammen Lese det sammen – høyt

Her har vi det vi trenger å vite  om oss selv , om livet
Hvem er du?Du er Guds verk.Du er ikke en kosmisk vilkårlig sammensetning av molekyler, en midlertidig sammensetning  oppstått i kjeden av tilfeldige hendelser som har pågått i milllliarder av år Du er Guds verk.   – Du er Guds håndverk.    skapt og formet av Gud.   Det er grunnleggende. Du er ingen tilfeldighet. Du er villet, formet, designet med en hensikt
Hvorfor er du?Hva er grunnen til at du er?  Du er til for å gjøre gode gjerninger.   Til gode gjerninger  sier Bibelen.  – tre små ord:  Tre enkle ord  – ingen doktoravhandling som du trenger flere andre doktoravhandliger for å forstå. Tre ord som går dypere enn moorheads mange hoder.  De rommer hvorfor du er til og de går dypt:Det er en grunn til at alle mennesker ønsker å bety noe for andre,  det er grunn til at vi går rundt med drømmer og ønsker om innflytelse.     Det er fordi vi er skapt sånn – vi er skapt til gode gjerninger, til å ha betydning god innflytelse, til å påvirke godt på våre omgivelser.   Vi er skapt til gode gjerninger, ikke bare å nyte og forbruke .

Har du lagt merke til det de som bare nyter og forbruker er mindre tilfredse enn de som yter og produserer.   Det ligger i oss: vi er skapt til gode gjerninger.  Til å gjøre noe –  og ikke gjøre hva som helst, men å gjøre det som er godt for andre.  – gode gjerninger  Ha god innflytelseSå det dette verset sier er at  Gud planla deg,  du er hans håndverk.   og Gud planla  at du skal gjøre gode ting i denne verden.  Du er her med et formål, med en hensikt
La oss se litt nærmere på det:1. for det første  Gud har designet  deg:  Per , Anne og Mirjam – dere og alle andre er individuelt  designet av  Gud.   Ingen av oss er tilfeldigheter og ingen av oss er hvem vi er av eget valg.  Vi er Guds originale , spesifikke design.  Det trenger vi å gripe – ta tak i å  anerkjenne  for vi vil aldri bli noen andre. Din kropp, ditt temperament, din personlighet, din humor, ditt DNA alt dette som er deg var designet av Gud  til deg.   Den Gud som tenkte ut melkeveien og galaxene ,  som skapte stjerner , svarte hull , dype hav, og solnedganger,  han tenkte en dag  på noen annet, og det andre det var deg så han skapte deg.
Og : han følte glede ved det, intens glede over at du er til i hans verden.
Salme 139 , 13 du har skapt mitt indre,        du har vevd meg i mors liv.    14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt        på skremmende, underfull vis.        Underfulle er dine verk,
Du  og jeg er Guds verk  –   du har en plass i denne verden som Gud  har tenkt at du   skal fylle. En plass  bare du   kan fylle med den akkurat  den du er.   Hvis du ikke gjør det så er en plass tom.  Det er viktig å  gripe det, og ikke sammenligne seg selv med andre.  Det har vi lett for å gjøre – og da blir det så lett til at du nedvurderer oss selv, for han der eller de der er jo sånn og sånn . de er så flinke til det og det – og jeg er ikke det.   Nei for de er dem og du deg.      Men du er Guds verk, og det er de også.  det som er så unikt med oss er at vi er unike. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.   Ef 2,10
Vi er i en prosess i menigheten der vi snakker om vekst – dobling av antall, dobling  etc     Vekst i antall mennesker, antall bygninger, større bygninger , mer og større .     Det er tanker som mange blir inspirert av – det appellerer til deres ønske om innflytelse – det appelerer til deres personlighet, til det Gud har designet dem til.Men det appellerer ikke til alle like mye – For noen er designet til fra Guds hånd til at deres innflytelse i verden skal være å trøste den som sørger, eller  utforske sammenhenger så livet blir lettere,  eller utfordre tradisjoner så livet ikke stivner.    Den som er sånn vil ikke like lett  la seg begeistre for tall og prosjekter, visjoner og målbare resultat.  Alle disse  personlighetstyper er Guds verk.  Og prøver du å være en annen enn den du er – så blr du sliten. Du får ikke energi av å forsøke å være en annen enn du er, du tappes.  Du kjenner på fordømmelse over eget liv – fordi du ikke får til det som forventes.Konformitet til en type menneske har ført mange mennesker inn under fordømmelse opp i gjennom tidene. Mange mennesker har følt de må leve opp til noe bestemt for at Gud skal strekke ut sin nåde til dem.Det er forferdelig trist:  noen har kjent at de ikke er visjonære nok, eller ikke ber nok, ikke evangelieserer nok, ikke leser nok i bibelen, ikke løfter hendene høyt nok, ikke gråter intenst nok over egen synd –   disse modellene for hva som er et riktig godt og åndelig kristentliv er drepenede for alle som ikke passer inn i den vedtatte modellen.De vil føle at de aldri har den kvalitet som skal til for at Guds kan overøse dem med nåde.Men hva skal til for at Gud gir deg sin nåde? Sin overflod, sitt velbehag, sin glede, tilgivelses sin kjærlighet sin velsignelse: altså samlebegrep sin nåde:- hva skal til?
Det er en meget forbløffende side ved Gud dette og noe vi  har veldig godt av å ha i vår bevissthet:   Han gjør det tydelig allerede den gangen han førte Israel ut av Egypt og inn i løfteslandet.  Moses sa  Når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene.   – Altså det var ikke livsførselen til israelittene som gjorde at Gud uvalgte dem, det var ikke deres sterke militære makt, ikke deres kultur, ikke deres tro.   De var en gjeng redde slaver og særlig mer enn det var de ikke, Men Gud elsket dem og utvalgte dem for gjennom dem å bringe sin kjærlighet ut til alle mennesker.  Og han viste dem og oss noe fundamentalt som vi ikke må glemme : guds nåde, kjærlighet og velsignelser og affeksjon mot deg har ikke sin årsaka i hva du gjør eller har, det har sin årsak i Ham- – Jeg hørte en historie om en som skjønte dette:  han heter Isak og var 6 år gammel. Faren hadde prøvd å lære ham om nåde i flere år, men så gjorde Isak noe skikkelig uskikkelig  og Faren ble veldig sint og  skulle straffe Isak noe veldig: Isak kikket opp på pappa Hans og sa:  Pappa du må gi meg litt nåde – Og Hans var virkelig sint: og skrek tilbake gi meg en grunn til at du skal få litt nåde nå.  Og Isak sier: Pappa det fins aldri noen grunn for å gi nåde”- Tygg på den den   det fins aldri noen grunn for å gi nåde.- – Sånn er det. Gud  velsigner deg ikke fordi du er sånn eller sånn eller sånn – Han gjør det fordi Han er sånn. Han er en nådig Gud, og han gir nåde
I dag – her og nå: kanskje du har begynt å kjenne at du ikke har vandret i det Gud har for deg, kanskje prosessen denne uka har vist at du har skygget unna de gjerninger som Gud hadde lagt ferdig for deg.  Kanskje du har oppdaget at du var så opptatt med å sammenligne deg med en annen at du ikke levde i det livet som Gud har designet deg til  – og så har du følt nederlag, fortvilelse og muligens tenkt at  nå går jeg glipp av Guds nåde og velsignelse.Men hør:  Gud gir deg nåde ikke pga at du gjør det rette, eller bedre enn andre i noe som helst.   Han gir deg sin nåde fordi han er nådig.     Så ikke sammenlign det du gjør med hva andre gjør, det du har fått til med hva andre har fått til, din kropp med andres kropp   – din oppgave er ikke å være som andre  – det er tungt, umulig og det tristeste er at du blir dårlig på å være deg selv på den måten,  og din oppgave er å være deg selv – i hele universet er det bare du som kan  være deg.Anerkjenn Guds design – anerkjenn Guds nådeAnerkjenn deg selv og anerkjenn andre.For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.   Ef 2,10Dette er dybder i dette ordet – for Paulus sier ikke bare at du er Guds verk – men han sier du er skapt i Kristus Jesus.Du er skapt til å leve i Gud til å vokse i Gud,   i Kristus Jesus.         Dette er veldig heftig her, noe som er veldig viktig at vi får tak i.   Dette i Kristus Jesus.

Vet dere hvor mange ganger Paulus siterer Jesus i skriftene?   Paulus skrev en stor del av nytestemente og han snakker om Jesus hele tiden, men han siterer Jesu  ord  kun 3 ganger.    Er ikke det spesielt?  Paulus som møtte Jesus på veien til Damaskus i en veldig dramatisk opplevelse, hele livet hans ble snudd opp ned og innsiden ut og mer enn det.  Men bare tre ganger siterer han Jesu lære.  Men han bruker utrykker i Jesus, eller i Kristus, eller i Kristus Jesus  160 gangerHva sier det oss?  For Paulus er det viktigste med Jesus ikke læren til Jesus,  selv om den er enorm,  men det største med Jesus er at han lever i oss og at vi kan leve i Ham.   Det er evangeliets høyeste gode.   Kristus i oss og håpet om herlighetenHør og ta tak i hva dette innebærer:  Gud  omslutter deg med Jesus , med hans nærvær og støtte. 1) Han er nærmere deg enn noen andre. Han er i deg og du er i Ham.   Ingen andre kan komme så nær deg som Jesus.Ikke din ektefelle, ikke din beste venn  –  de kan kjenne deg godt, men ikke så godt som Jesus.   Han vet hva du tenker,  hva du føler, han kjenner dine ups og downs,   ditt indre og ytre.   Og selv om han kjenner både de svarte sidene dine og de grå og hvite  – så tenker han gode tanker om deg  – hele tiden.

Han elsker deg   fullt ut – det er nåde over nåde over nåde2)   Og Han virker i deg     — hele tiden. – der han virker i deg og på deg og gjennom deg for å  bringe den innflytelse som nettopp du skal ha ut til andre mennesker.      Ditt livskall, din hensikt som Gud har designet deg til –  er ikke noe du er overlatt til alene:  Du er designet fra Guds hånd til å fullføre din hensikt i Jesus, sammen med Jesus , med Jesus. – Han virker i deg:  Paulus  sier ” For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje”   Han gir deg lyst, han gir deg energi og interesse for det som er Guds vilje for deg.  Legg merke til hva du har lyst til.   Men mindre du har gir masse føde til den syndige naturen i deg, så vil det du merker som en dragning og lyst, det som gir entusiasme inni deg  være Jesus som virker for å få deg til å gjøre det som er Guds vilje for deg.Herlig –  Gud er ikke en slavedriver – Det som hele tiden føles tungt, det du ikke har lyst til er sjelden din tjeneste i denne verden .  For Gud virker i deg så du både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. 3) Og jesus virker gjennom deg.  – hele tiden.   Han velsigner andre mennesker gjennom deg.  Det er noe med deg som andre av og til  merker uten at verken du eller de skjønner riktig hva det er.   Har du merket det – noen betror sine  innerste tanker til deg ,  uten at du har lagt opp til det, uten at det er noe som skulle at du fortjente å få en slik tillitt.      Det er dette noe ved deg – Jesus som virker og som folk oppfatter: kanskje ikke som Jesus: men de bare blir dratt til å dele sin innerste tanker, de blir bare dratt til å be om hjelp.    For det er noen i deg som er større en både deg og dem.
Det er det fantastisk store i å være kristen: ikke å følge en lære, ikke å følge en livstil, men å ha Jesus i hjerte  og vandre i ham .    Livet for den som har blitt en kristen –   er en vandring med jesus.  Når du har invitert Jesus inn i ditt liv – så forlater han deg aldri. – han er med hver dag. Og det vil skje noe i deg og med deg og gjennom deg hver dag.  For Jesus er der: Universets herre er der  Han som alle  kunnskapens og visdommens skatter har
Får du tak på det.Jesus virker på deg for å at du skal vokse til    i det Gud har for deg.   Vet du han jobber stadig med det. – Ikke bare når du er i kirka, ikke bare når du ber, ikke bare når du leser i Bibelen,   Han gjør det da – og det er jo en av grunnene til at bønn , bibel , møter og forkynnelse er  noe en kristen trenger.- Men Han gjør det også  når du er på jobb, sykler i marka, krangler med kona og handler på Rema.    – Ikke tenk at Jesus i ditt liv er begrenset til noen timer i uka – for det er han ikke. Vær oppmerksom  slik at du samarbeider med han som er i deg og med deg : det er utrolig mye åndelig vekst Jesus bringer i ditt liv på andre arenaer enn kirken.    Leg merke til den lille stemmen som sier noe inn i deg,  legg merke til hva som skjer rundt deg  og hva som skjer i ditt sin.   Snakk med Jesus om det – hold dialogen åpen:  for da åpner hele livet seg som en tjeneste  – da er du i det Gud har for deg  – gode gjerninger som han på forånd har lagt ferdige for at du skal vandre i dem.     .

Fordi han er alltid med deg.  Vær oppmerksom og åpen i din ånd, snakk med ham hold dialogen åpen – og du hele livet åpner seg til en spennende vandring med Jesus– Du vil se mening med at du bor der du bor, at sønnen din er i den klassen på skolen,  at du har akkurat den svigermoren og at nettopp du er nabo nå som han har fått kreft.
– Det er et spennende liv – et positivt liv – et liv som har god innflytelse:  vandringen med Jesus- du vil oppdage at ingenting i ditt liv er bare rutine.   For du  hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.    Hele livet er en vandring i det Gud har lagt ferdig for deg – nettopp deg.Når du ikke stritter i mot ved å sammenligne deg med andre å tenke at jeg burde vært sånn , jeg burde gjort det.  Nei  åpne din ånd og ditt indre for Jesus,   gi slipp på de åndelige stereotypene.  Ta tak i det Gud har gitt deg,  din drøm, dine gaver, din personlighet.    –Det er sånn du lever i meningen med livet – Det er ikke tilfeldig at du er her i dag. Det er ikke tilfeldig at jeg taler det jeg gjør. Det er ikke tilfeldig at du er et lem på dette menighetslegeme. Gud har føyd oss sammen for at vår sammensetning, vår personlighetsmix vår gavemix skal ha innflytelse på mennesker.    Det er våre personligheter  som gjør denne menigheten unik    vi er Guds verk – og det er gjennom å anerkjenne vår unikhet  – og samarbeide med Jesus i oss  at   vekst 2020    blir en guddommelig vekst  blir de gode gjerninger Gud på forhånd har lagt ferdig for oss – og resultatet tror jeg blir  langt utover hva vi kan forstå nå.
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem
AMEN

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen