Meningen med livet?

brenne | april 17th, 2011 - 19:10

Meningen med livet? Alle mennesker vil på et eller flere tidspunkt i livet reflektere over hvorfor de er til. Hvem er jeg, Har jeg noen betydning. Ville det betydd  noe om jeg ikke eksisterte.  Hvorfor opptar jeg plass i dette universet?

[…]

Helvete

brenne | mars 8th, 2011 - 22:49

alene og forlatt

Ideen om Guds dom og evig pine er kanskje den siden av kristen tro som det er vanskeligst for mennesker å akseptere.   Ikke bare  er den et hinder for mange til å vurdere om kristen tro kan være noe for dem, men den er svært brysom for mange som er kristne også. Du kan også høre talen i mp3-fil […]