3. februar kl 11.00 Gudstjeneste

brenne | January 30th, 2019 - 19:58

Pål Brenne taler, Magnus Kjesrud, Vera Nerdrum m. fl leder lovsang, nattverd,  Søndagsskole for barn.  Velkommen!

Menighetsmøte etter gudstjenesten.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Til toppen