Tale – Møt høstens utfordringer med frimodighet

brenne | august 31st, 2011 - 19:01

Vi står ved begynnelsen av  en interessant høst. Den ser ganske annerledes ut for oss nå enn for to måneder siden, og mange mennesker inkludert oss som er her kan uroe oss for både det ene og andre.

Lytt til talen i mp3

  • Noen har flyktet fra vold og terror til Norge og kjenner at det er tøft å se i øynene at terror også kan nå dem her.
  • Noen har begynt på skole og kjenner seg nervøse  for hvordan det skal gå.
  • Vi i menigheten har begynt høsten med 100 000 i minus  og lurer på hvordan vi skal håndtere det.
  • Vi har begynt et planleggingsarbeid med sikte på å plante en helt ny menighet – og hvordan skal det gå
  • Andre har fått en sterkere bevissthet på at  livet vil ta slutt og  ser at det er flere ting de absolutt burde ha gjort før det er for sent, men lurer på om de vil  klare det.

Mao Alle står vi overfor noen utfordringer. Utfordringer som  er så store at de kan ta motet fra oss og utfordringer som er så viktige at de  kan inspirere oss.  Vi har utfordringer som kan gi oss enorme velsignelser om vi lykkes med dem, og vi har utfordringer som kan ta gjøre livet meget surt dersom vi ikke mestrer dem.

Så jeg vil ved begynnelsen av alle denne høstens ulike utfordringer gi litt inspirasjon og noen grep fra Bibelen slik at vi står rustet til å møte hva det nå skal være – og  vinne.

Og inspirasjonsteksten til er   1 Sam 17. Hele kapittelet
I  Utfordringen
Her møter vi en virkelig stor utfordring. Goliat    Legg merke til at han er ganske detaljert beskrevet
Det er typisk for noen av oss – når vi står overfor noe vi syns er vanskelig så er vi veldig flinke til å se alt som er vanskelig, alt – detalj.   Vi ser størrelse i cm, vekten i gram, vi ser spydet på ryggen og skjoldbæreren foran.    –
Det er en tendens til å kunne beskrive det vanskelige så godt at om det ikke var så veldig vanskelig ved første blikk, så har det blitt helt uoverkommelig  når du sett nærmere på detaljene.

Israelittene ble motløse og redde.  Og det er klart : med fokus på det vanskelige – så blir det sånn.  De lot dette her foregå i 40 dager – det er ganske lang tid…

Men så kom David.
Hva gjør han når han får høre om Goliat?   Han spør ikke etter vekten på spydet hans eller størrelsen på skjoldbæreren foran ham.  Han spør etter belønningen for å drepe ham.  Hva er belønningen for å beseire ham?  Det var David interessert i.  Hva får jeg hvis jeg tar han?
Det er første punkt for oss i å  klare en utfordring
1 Se på belønningen.     (  det gir motivasjon for å gå løs på utfordringen)
Se hva blir resultatet av en seier.    Er det bra å vinne over dette eller ikke?
David ble inspirert:   Den som vinner over Goliat vil kongen gir stor rikdom, sin datter til ekte og han vil frita slekten hans for skatt hele livet.     Er det en bra belønning?
Det  er faktisk en stor belønning å seire her. Tror sannelig jeg har lyst til det.  Goliat er stor – men jo større han er jo lettere blir det å treffe!
Det at karen var stor gjorde det bare mer atraktivt, større belønning, lettere å treffe.

Det grepet kan du ta i dit hode også:
Hva blir det av at jeg står på eksamen?   jobb, penger, bedre liv  Eksamen er så omfattende, at jeg vil klare mye av det…

– Hva blir det  ut av om vi dobler menigheten her og en ny i Follo?

– Hva blir det av at kollega Yngvar blir kristen?   – evig liv    Fantastisk belønning.    Med så mange mennesker  både i Oslo, Oppgegård å Ski – det er  jo ikke mulig å ikke fylle mange nye menigheter.

Se belønningen – da får du et nytt lys over  utfordringen.

– Legg merke til at belønning er ganske så jordisk.   Det har mange med pietistisk oppdragelse vanskeligheter med.   Vi har hatt en ide om at man ikke skal være motivert av noe som er til egen fordel.  Det er greit å bli motivert av andre menneskers frelse, men penger, giftemål og fritak fra skatt  eller rett og slett egen glede så er det liksom noe galt. .  Hvis man blir motivert av det så føler man skyldfølelse.     Men Bibelen sier ikke at det er galt å være motivert av belønning til egen nytelse.  Tvert imot. Paulus er motivert av at hans skal få en krans som aldri visner, Jesus snakker om å få 100 ganger igjen i dette liv og evig liv i neste.  Ja faktisk så står det at Jesus selv holdt ut smerten ved korset fordi han så fram til den belønningen han skulle få.   Heb 12,3 – for å få den glede han hadde i vente utholdt han smerten….

David så på belønningen, så han fikk lyst til å vinne.
Vi har motiver  som  lett kan  vinne over redsel, motløshet, inaktivitet og generell sløvhet

Men  brødrene  til David var ikke like positive. David  hadde en del negative folk rundt seg – som mistenkte hans motiver og ikke hadde tro på at han kunne klare noe.  De mente til og med at hans motiv var ondt!
Det er for mange skikkelig ekkelt:  du ønsker å få til noe i menigheten, men når du nevner det så blir du bare møtt med mistenkliggjøring.  Hva vil du egentlig.    Du er egentlig  ute etter noe annet.  Hvis du har mange sånne rundt deg så er det veldig viktig å ikke høre noe særlig på dem.
Du må tune ørene til noen andre i stedet. Hvem da?
Gud.    Gud hva vil du?   ”Denne Goliat, hva syns du om ham Gud?”   Gud sier: syns ikke han skal få bestemme nei.  Nei.   Da må vi ta han da, ja – Klart.
David vendte sitt øre til Gud   det er punkt 2
2 Se på Gud
a. Hør hva han vil  – er dette i tråd med hva Gud vil?   Vil Gud at du skal stå på eksamen? Vil Gud at vi skal nå mennesker med evangeliet?  Vil Gud at vi skal ha nok penger til å betale regningene?  Still spørsmålet:   Er svaret ja – så vet du at du har Gud på din side.
b.  Se hvem han er.  Han er Gud – Den allmektige,  Han kan jo alt.  Ingen kan matche Gud.   Her kjenner du at troen vokser –  For Gud er alt mulig. Ingenting er umulig med Gud.

Men den troen du får av dette er bare et skritt.   Brødrene til David visste også dette. De kjente til utgangen fra Egypt. De kjente til Gideon, og Deborah og Samson. De visste at er Gud med deg så er ingenting umulig. På bakgrunn av Israels historie med Gud burde de tenkt: Goliat  no problem.   Moses og slavene kåla Faraos hær, Gideon med 300 mann slo en hær på 50 tusen.   Dette går bra.
Men sånn tenkte de ikke, verken  brødrene eller kong Saul. De ble redde på tross av sin kunnskap om Gud.

Men ikke David  – for han så ikke bare på hva Gud hadde gjort i historien – han hadde erfaring fra eget liv.  ”Jeg har tatt løver og bjørner med Guds hjelp”.
Denne gjeteren hadde lært at Gud var å stole på i mindre ting i livet.  Han hadde ikke levd et helt liv bare med histioriekunnskap om Gud og så plutselig tok han den kunnskapen og anvendte den i forhold til Goliat.
Nei – han hadde tatt den historiekunnskapen og  anvendt den i mindre ting i sitt eget liv først –   Da han var gjeter kom en bjørn luskende og ville ta sauene hans.   Der og da ba han” Gud hjelp meg slik du hjalp Moses”:  og han gikk etter bjørnen med en stav. Og vant –    og senere skjedde noe lignende med en løve.   Han bad og kastet med slyngen og vant.  Han erfarte at Gud var med ham.  Så når gigant Goliat kom – så fortsatte han bare i det sporet.
Hva har du erfart i livet med Gud?     Har han hjulpet deg før – med økonomien?  Har han hjulpet deg før med noe du var redd for?   Med eksamen….
Tenk deg om – og jeg tror du vil se at Gud har vært trofast i mindre saker før – der du har tydd til ham i bønn og tro.

I GT ser vi at israelittene hver gang de har opplevd Guds inngrep ble bedt om å lage altere – sette opp minnesmerker – for at de ikke skulle glemme hva Gud hadde gjort.

Det er nemlig lett å glemme.   Kanskje vi også skulle ha en slik minnebok over Guds gjerninger – så  har du noe som styrker din tro overfor nye utfordringer.

På grunnlang av den generelle kunnskapen av hvem Gud er og vil og oppmuntret av egen erfaring så har David tro.  ” Jeg kommer til å vinne over Goliat”

Så David går i gang.   Jeg går mot deg sier han.  Men hvordan?

Saul og kompani vet råd – ”skal du kjempe så ta rustningen min,”  Saul var den beste krigeren i Israel, han var valgt til konge fordi han var et hode høyere enn alle andre i landet.   Han var stor og sterk en dyktig kriger.
Problemet er  bare at når du blir valgt fordi du er større enn de andre så er  din tillitt til å mestre bygd på  sammenligning med andre  Og når det da plutselig dukker opp en som er større enn deg,  så mister du all selvtillitt.  Det gjorde Saul.   Du må ikke bygge din selvtillitt på sammenligning med andre! Men på tillitt til Gud.

Da David skulle  til å kjempe så tror de at han må gjøre som den beste krigeren de har, Saul.

Men det funka ikke, den rustningen passet ikke for David, han klarte ikke bevege seg i den – han ville blitt drept om han hadde prøvd.
Så han la den av – og var seg selv.

Og det må du og jeg gjøre også.  Når vi får en oppgave – som styreleder, som menighetsplanter, som pastor, som lærer, som pioner, som søndagskolelærer,   eller hva det skal være
– Så vil alltid noen sammenligne deg med den eller de som blir regnet som de beste i landet, eventuelt din forgjenger i samme funksjon.   Men du kan ikke være som dem, du må være deg. Det er den eneste måten du vil vinne på  – du kan ikke ta på deg Sauls rustning,  Espens sko, Påls briller eller Theresas forkle.  – du må være deg selv.   Du har en styrke som du kan bruke.  David kunne ikke håndtere sverd og skjold så bra, men slynge og stein var han god på.
Ikke sammenlign deg med Reinart Bonke  når du skal vitne for din nabo – vær deg selv.

David la bort Sauls rustning og var seg selv.  Bare på den måten kunne han gå med Gud.  Kriteriet for å gå med Gud er at du er deg selv.  Det er den eneste måten å komme med Gud på –   være seg selv med Gud.
Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot deg i navnet til Herren, Allhærs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger;

Det er forskjellen
Uansett utfordring: Kan du gå på i Herrens navn så har du seier.  Når Herren er med, hvem kan da stå seg mot ham?

Gjetergutten vant over krigskjempen   Den store forskjellen var hvem som var med gutten og hvem som var med krigskjempen.

David fikk motivasjon av belønningen, tro fra fedrenes fortellinger og egen erfaring med Gud
Og mot ved ydmykt  gå i Herrens navn

Det er sånn du og jeg kan møte det som møter oss også:   Motivasjon får vi av å se hva det å vinne vil føre til. Tro får vi fra Bibelen og egen erfaring med Gud. Kraften og resursene  gis oss når vi går i Herrens navn uten å forsøke å være noe annet enn oss selv.

Så la oss gå løs på høstens utfordringer!

 

AMEN

 

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen