Hvilket menneske vil du være? Og hvordan blir du det?

brenne | april 13th, 2011 - 22:04

Stor gruppe med figurer

 

– Siden vi nå er i en kirke, så tror jeg  mange  har et klart svar på  det første spørsmålet: det er : jeg vil være en kristen – en god åndelig kristen,  eller jeg vil være en disippel av jesus. Noen sikter muligens ikke så høyt og tenker: jeg vil være en god far, en god mor, en dyktig sykepleier, en vellykket  forretningsmann Hvilket menneske vil du være?Hvilket menneske vil Gud at du skal være?

Vet du hva Bibelen sier om det:Han vil du skal bli lik Jesus.Paulus sier  at Gud har bestemt deg til å bli formet etter sin Sønns bilde   rom 8,29Gud vil ikke at du skal være en kopi av noen, ikke av mennesker og ikke av Jesus heller – men han vil du skal være deg med din unike personlighet – men han vil at du skal være deg uten syndige tanker, følelser og handlinger, men være deg med samme karakter som  Jesus.Sagt på en annen måte Gud vil ikke ha noen andre enn deg,  og han vil ha den beste utgaven av det som er deg.  Og det er den utgaven som er formet etter Hans sønns bilde.Vil du være det menneske?Ja  det tror jeg du vil – det er vel derfor du er her i dag.

Er du sånn?Nei – det er en av realitetene med våre liv. Vårt mål er bli lik Jesus, men vi er ikke der ennå.  Det er en avstand mellom den realiteten vi lever i og det idealet vi ønsker vi levde i Og vil ønsker og Gud ønsker at vi skal utvikle oss så vi nærmer oss idealet.  Han og du og jeg ønsker denne utviklingen denne forandringen –   gjør vi ikke.

Så  jeg tror Gud og du og jeg er enige om første spørsmål: hvilket menneske vil du være:   Jeg vil være den beste utgaven av meg:   Pål formet i Jesu bilde.
Nå hvordan blir jeg det?II Det er neste spørsmål – det er spørsmålet  hvordan vokser vi åndelig – hvordan skjer den kristne veksten?

Hvordan har det vært for deg det siste  året?Hvordan har din åndelige utvikling vært det siste året?- bra, dårlig , gått framover, bakover eller har du stagnert. ?
tenk på det.

Hva tenkte dere på nå?  Hvor mange tenkte på om de har hatt regelmessig bibellesning og bønn det siste året?Hvor mange tenkte på hvor mye dere har evangelisert?

Har dere hørt om de 4 Ber: bønn, bibel, broderskap og  brødsbrytelse?

Det var en av de første tingene jeg lærte som kristen:   skal du vokse som kristen må du lese bibelen, be , ha fellesskap med andre kristne og gå til nattverd.  Jeg skaffet meg  bibelleseplaner, førte bønnelister, og skrev åndelig dagbok.Har noen av dere gjort det?   Hvor mange har skrevet åndelig dagbok?   Bønnelister,  bibelleseplan?- Hvor mange syns dere burde gjøre det?

– Og hvor mange følte litt skyld over at dere ikke gjør det akkurat nå?Svært mange kristne tror at måten vi vokser åndelig er ved å lese B og be og føre åndelige dagbøker i en eller annen form.Og det ser ut til å være et mønster som mange kommer inn i av dette:De har lest en bok eller hørt noe snakke om viktigheten av bibel og bønn og notatføring for det åndelige livet – så de begynte med det og opplevde det veldig bra: ble inspirert og følte seg nærmere Gud og som en bedre kristen – så av en eller annen grunn sluttet de med det.  de ble kanskje noen sene kvelder, så du orket ikke å stå opp tidsnok til å få tid  eller det ble for tungt å holde på av en eller annen grunn – og så føles etter hvert  at det kristne livet ikke fungerer så bra.

Du har skyldfølelse s for at ditt åndelige liv fungerer så dårlig. Du blir minnet om det i et møte og tar den avgjørelse: fra i dag skal jeg lese min Bibel og be etter en bønneliste for alle mine naboer og slektninger.   Så du setter ut i det – og det føles veldig bra:   i flere dager så kjenner du gleden og inspirasjonen, det er moro å være kristen, jeg ber og jeg leser og kjenner meg vel –  så av en eller annen grunn så slutter du med det,    det var litt vel mye med jobb og barnebursdager og syke foreldre  – at selv om du kanskje mer enn noen gang hadde trengt å be så ble det mindre av det –  og du kjenner skylden, men ikke så veldig sterkt-    sterkt nok til at gleden er borte, men ikke sterk nok til å ta et oppgjør og omvende deg.   Så lever du i dette en god stund inntil du kommer på et møte igjen og blir skikkelig utfordret.  Og så tar du deg sammen og får det til å fungere med bibel og bønn og gleden er tilbake:  Ja det er herlig å være kristen – jeg har energi og jeg er ganske bra kristen nå –    men så ebber det ut igjen og    så .

Ser det sykelen    – har du vært der?    Er du der?   Ert det sånn det skal være? – må det være sånn?Vil du ut av dette mønsteret?Da må du høre etter nå: Åndelig vekst skjer ikke ved at du tar deg sammen og  følger en metode for å lese bibelen og be.1. Det første som skal til for at åndelig vekst skal skje er  en erkjennelse:  –  en erkjennelse av en altoverskyggende viktig  sannhet. Og  det er:     det fins en Gud  og den Guden er ikke deg.
Gud fins – Han har satt hele denne verden i gang. Han er bakenfor alt, han er fremfor alt. Han er den uforanderlige midtpunkt og energigiver til alt som fins.Siste søndag leste vi Ef 2.10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

La meg trekke det litt videre i dag:
Det er Gud som vet best hvordan du blir den beste utgaven av deg selv.   – så  det viktigste for åndelig vekst er  at vi avstem din tanker og handlinger til hans tanker og planer.  Vær forsiktig med å kopiere  kopier  åndelige ritualer og disipliner som  andre bruker.

Du er ikke dem – du er ikke ment å bli dem – du er ment å være deg: og veien til å bli den beste utgaven av deg vil være annerledes enn den er for dem.Gud vet hva det er – og det du trenger å gjøre er å gripe det Gud har for deg – hvordan Gud legger til rette din åndelige vekst.

You hear me?
Du er ikke en kopi av noen andre:    du skal ikke bli det heller. Både målet og veien dit er unik for deg. Og det er Gud som vet best – hør på ham..

2. det andre er at  Åndelig vekst skjer ved Guds nåde.   Det er noe som er likt mellom oss unike personligheter:   og det er vi trenger a Guds nåde for å bli det menneske Gud vil vi skal være.Og dette er ikke en bisak –  det er en hovedsak   Vi trenger like mye nåde for å bli forandret til Jesu bilde som vi trengte for å bli frelst. Prosessen med å bli den beste utgaven av deg selv krever minst like mye nåde fra Gud som det du måtte ha for å bli tilgitt og bli frelst.
Mange kristne har et for smalt syn på hva nåde er: de tenker at det er tilgivelse.   Nåde det er hva en synder trenger for å bli frelst, men  Nåde er mye mer enn det. Nåde er alt du får fra Gud uten å ha fortjent det.     – Du kan ikke bli det Gud har tenkt – uten at Gud gir deg det. Du kan ikke med ren viljestyrke og disiplin vokse deg til å bli Jesus lik.    Helliggjørelse er ikke ditt verk.   Det er Guds verk av nåde- Faktisk så lever en kristen på nåde.  Drivstoffet som får den kristen framover i livet er nåde. En bil forbrenner bensin for å kjøre framover på veien – og en kristen forbrenner nåde for å komme videre i livet.Det er herlig med nåden er at den er ikke et fossilt brennstoff som tar slutt, men det er ren fornybar energi. Den er ny hver en morgen

Og det slitsomme i livet kommer inn når du glemmer det – og tror at du skal gjøre jobben selv. Når du tror at du må få til den åndelige veksten selv, når du skal bli en bede kristen ved dine egne anstrengelser.
Fyll på nåde på tanken – det er det din motor går på. Paulus sier  bli sterk ved nåden som er Kristus Jesus.Joh 7,37 Jesus sa : «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få.De fleste steder i Israel er tørre og betydningen av vann er veldig tydelig for alle.  Det levende vann er derfor brukt som et utrykk for  rikelig med liv, rikelig med  velsignelse. Rikelig livsbringende og livsforandrende nåde.

I åpenbaringen leser vi om elven fra Guds og lammets trone som bringer legedom til  folkeslagene.      Jesus sier at den som tror på ham  ha noe i seg som fungerer sånn: som gir liv, rikelige med liv og velsignelse – og det er r Guds Ånd Den som tror på Jesus blir ikke drevet framover ved trusler og frykt, ved skyld og innsats, men ved en strøm av livgivende nåde ved Guds ånd.

Nå hvis Jesus har rett  så betyr det at åndelig vekst kan skje med oss hele tiden  fordi DHÅ lever i oss hele tiden –    Han er ikke ånden i lampen – men nåden i tanken –  Han er livgiveren som av ren fornybar nåde løfter oss fram til å være de menneskene vi skal være

Så åndelig vekst skjer ikke ved å sirkelen: skyld – overgivelse – ny disiplin – så skyld – overgivelse – ny disiplin:   Men ved å koble seg på DHÅP og gå i takt med ham
Siden vi har fått livet ved ånden så la oss vandre i ånden – sier Paulus – da blir det ikke de syndige gjerningen som har overtaket i livet – men da kommer åndens frukt  i ditt liv fram:   Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse.  Gal 5
Ser dere.  Åndens frukt er   kjærlighet, glede og fred:      – typiske Jesuskvalitetet,   kvaliteter som du har godt av å ha – som er gode å ha    som gir overskudd å ha – og som gjør deg til en bedre du.  Overbærenhet , vennlighet , godhet , trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse  :   ser du det: typiske jesuskvaliteter – sånn var jesus . og sånn er du ment å være: godt for deg og godt for dine medmennesker. Å ha mer av dette er åndelig vekst.    Det gjør det til et bedre du.  Arne  blir en bedre Arne når ånden vikrer fram sin frukt i ham. Lise blir en bedre lise når Guds ånd virker fram sin sønns bilde i henne. Og dette skjer ikke ved kraftanstrengelser, ved press av skyld og frykt for bli hengende etter. Det skjer ved å være påkoblet Guds nådestrøm ved den ånd som er i deg .  Paulu sier Gal 1,16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden-
Hva hindrer deg i å leve i flyten fra DHÅ akkurat nå?  – Legg merke til den stille stemmen inni deg. , hvis du overkjører ham, så stopper strømmen med det levende vann. – Motsatt følger du hans milde stemme  kommer du mer ut i vannstrømmen.

Åndelig vekst er individuell og  måles ikke ved åndelig aktivitet
Gud har ikke masseproduksjon av kopier. Han har skapt deg – helt unikt som deg og han vil at du skal bli den beste utgaven av deg som er mulig:   nemlig deg ikledd Jesus Måten du vokser til i å bli dette skjer ikke ved at du kopier hva som fungerer for andre – men at du lever i kontakten med DHÅ og følger de impulser du får fra hamDet betyr å prøve og feile for de fleste av oss.Det er ulikt hva som fremmer Jesuslivet i oss – ulikt fra person til person og fra tid til tid:  Og Gud vet best.  Lytt til han og prøv deg frem:Meditasjon – stillhet –  retreat – bibelmemorering –  soaking – tidebønner – andaktsbok –  dagbokføring- bønnelister   – faste.

– Det er en rekke åndelige disipliner mennesker har brukt for å sette seg i den posisjon at Guds ånd for virke i dem.    Noen kan være veldig brukbare for deg – andre fungerer ikke i det hele tatt.
Veldig viktig å ikke forveksle dette med åndelig vekst – det  er bare en metode – du kan ikke måle ditt åndelige liv på om du gjø noe av dette eller om du gjør det mer eller mindre.

Noen åndelige disipliner fungerer bra for meg  – men ikke for deg.    Men det er greit – for du er ikke meg.Og noen åndelige disipliner fungerer bra i en livsfase,  men ikke i en annen.Jeg skrev åndelig dagbok hver dag  i mange år.   Det ga meg veldig mye – men det var i en fase.  Nå fungerer det ikke – burde jeg da gjøre det?Fordi en munk i Sverige gjør det? – men jeg er jo ikke en munk  – lenger…Hvor mange her liker å skrive åndelig dagbok?  –   Jesus gjorde det ikke han heller.CS lewis sluttet med det da han ble kristen – for han syns han ble for selvopptatt av det.- Jeg hørte en si i en tale:   millioner av mennesker dør av sult på denne kloden og det føler du ingen skyld for , men du føler skyld fordi du ikke skriver bønnelister.

Noe har gått galt i måten mange kristne tenker om åndelighet og åndelig vekst.De tenker at åndelighet er å gjøre åndelige aktivitet,  og åndelig vekst er å gjøre disse aktivitetene mer konsekvens regelmessig og litt lengre for hver gang.Men hvis det var åndelighet – så ville fariseerne være de mest åndelige.De var kjempeflinke med bønnelister, kjempeflinke med å memorere bibelvers. De kunne alt dette bedre enn noen.Men vet du ,Du kan vokse åndelig uten å bli en fariseer. For åndelig vekst er ikke det samme som å utføre åndelige disipliner.
Hvordan vet du om du vokser åndelig?Ikke ved å undersøke om du har lest mer i bibelen i år enn i fjor, ikke om du har deltatt på flere bønnemøter eller delt ut flere traktater.
Men: er du mer eller mindre irritert for tidenBekymrer du deg mindre nå enn før-  Se åndelig vekst er mer kjærlighet, mer glede, mer fred, mer overbærenhet, mer godhet, mer vennlighet, mer godhet, mer trofasthet, mer ydmykhet, mer selvbeherskelse.
Og kanskje er du i en livsfase nå hvor disse kvalitetene vokser hos deg – selv om du ikke leser så mye åndelig litteratur, eller memorerer så mye i bibelen.    Men du ber for dine barn og naboens barn når du ser dem, du tar pauser med en kaffekopp i vårsola,   du pakker inn noen gaver i pent papir og skriver oppmuntrende hilsener til andre .   Du gjør små kjærlighetsgjerninger som Gud har lagt ferdig for deg – og når du vandrer i dem blir du mer og mer lik Jesus.Det menneske du ønsker å være : hvem er det?   – Den beste utgaven av deg selv – Jesus i deg og gjennom deg .Du blir mer og mer lik ham  ikke ved å kopierer fariseerne med ved å lytte til Guds ånd  og gjøre det Han sier.
AMEN

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen