Nådens mysterium del 3

brenne | februar 23rd, 2011 - 15:22

kors mot himmel

I denne talen fra det gamle testamente ser vi at Guds nåde er mye mer enn bortfall av straff. Gud strekker sin nåde vidt ut til alle som vil ta imot.  Den inkluderer og løfter opp langt utover det fornuftige…

Nådens mysterium     del 3  –  Guds nåde inkluderer og løfter opp.   Pål Brenne 20 feb2011

Har du bedt om rettferdighet noen gang?  Det er en farlig bønn.  Rettferdighet er å få det du fortjener.
Det syns jeg er farlig å be om.     Jeg vil heller be om nåde
Nåde er å få det du ikke fortjener.
Jeg fortrekker det.

Jeg vet at mange tenker annerledes enn meg.   Jeg tror det skyldes at vi ikke har helt samme oppfatning av hva vi fortjener – mulig jeg er et  dårligere menneske enn demmulig de har dårligere selvinnsikt enn meg
For 4 år siden satt Kenneth Foster  på dødscelle i Texas.  Han hadde vært med å å drepe et menneske.  Det ble sendt en  appell om nåde.  Fire timer før han skulle henrettes bestemte guvernøren seg for å benåde ham.
Foster var nok mer glad for å få nåde enn rettferdighet.

Guds nåde gir oss liv når vi fortjener død , men Gud gir enda mer. Han topper nåden med enda mer av det vi ikke fortjener,  barnekår, arverett og evig liv.   Det er som om Guvernør Perry i tillegg til å omgjøre dødsstraffen skulle ha  adoptert Kenneth Foster og gitt ham 10 rancher på prærieen med tilhørende budskap, svømmebassenger, pickuper og privatfly  og toppet det hele med en helseforsikring som gjorde at han aldri kunne dø.

Nåde over nåde.
Gud vil gi alle mennesker slik nåde. Det har han demonstrert og tydeliggjort i Jesus.  Han sendte jesus som sonet den straff vi forjente og  tok vår plass så vi kan adopteres inn i Guds familie og dele alle herlighetene.

Guds hjertelag overfor oss var ikke noe som plutselig kom da Jesus ble født. Gud er evig og uforanderlig og har vært og er like kjærlighetsfull mot oss mennesker hele tiden.

Så vi finner Guds kjærlighet og nåde åpenbart også i GT, i måten Gud  etablerte relasjon til Israelsfolket.
Hele historien med Israel før Jesus ble født er en historie om Guds nåde –  om hvor radikal den er og hvor nødvendig den er.     Det gamle testamente er en like inspirert del av Bibelen som det nye og den hjelper oss til å forstå Guds nåde og vårt behov for Guds nåde.  Den innsikt det gamle testamente gir gjør, tror jeg, at vi ikke så lett ber om å få det vi fortjener – men heller ber om  nåde   som gir oss overveldende sjokkerende mer enn vi  fortjener.
I Forstå Guds strenghet og Guds kjærlighet

JERIKOS MURER
En av historiene jeg husker fra kristendomsundervisningen på barneskolen er historien om  Jerikos murer.
En fantastisk historie. Israelittene gikk rundt en svær festning av en by  og når de hadde gått rundt den 1 gang om dagen i 7 dager så gikk noen ekstra runder den syvende dagen og så blåste de alle sine trompeter og så ramla muren sammen og de inntok byen og vant .   Vi tegner prester med trompeter og mursteiner som ramlet .  Fantastisk hele muren ramla og israel vant.  Det var som om  vi vant – seieren er vår! Litt senere som ungdom spilte jeg i NNUK  og vi spilte et musikkstykke som het Jericho –  et fantastisk stykke – dramatikk, slagverkrekke som fikk kjørt seg og fantastisk trompet og trombone partier- Fikk fram det ypperste i  O E Antonsen og flere andre senere kjente musikere.Så enda litt senere ble jeg kristen og jeg lesete gjennom hele det gamle testamente og kom til historien om Jeriko- og så plutselig var ikke denne historien så fantastisk hyggelig lenger likevel:

Hør hva som står:  josva 6,20
-så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i  et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Slå slo de alt som fantes i byen med bann.  Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler hogg de ned med sverd.

– stopp litt opp, lukk  øyene og se for deg hva som skjer: …. dette ligner på scener fra  folkemordet i Rwanda, eller  Pol Pots cambodia.   Grotesk,  dette er ikke bare soldater som blir drept, men barn og kvinner blir slaktet ned

– og det verste er det skjer på direkte befaling fra Gud.

– dette er kvalmt og inni granskauen vanskelig å akseptere.   Den guden jeg syns jeg så da jeg leste dette som nyfrelst følte jeg hadde lite eller ingenting å gjøre med verken den Jesus jeg hadde opplevd hadde frelst meg eller den gud jeg husket fra kristendomsundervisingen på barneskolen.

Dette var bare fælt.
Faktisk fikk jeg en tros krise – og jeg forsøkte å løse den ved å ikke lese et ord i gamletestamente .  jeg holdt meg til det nye –
Jeg kan forstå dem som avviser hele kristendommen  fordi de syns at den gud som opptrer i Bibelen er en grotesk gud.   Kan du forstå det?
Dette er  så annerledes enn Jesus , og hvordan Jesus lærer at Gud er.  Den barmhjertige samaritan, den bortkomne sønn, enken som leter etter den ene sølvmynten.  Jesus som gråter utenfor jerusalem.  Jesus som sier: heller ikke jeg fordømmer deg.  Elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere.

–    Kontrasten  til hva vi leste fra Josvas bok er stor

Noen syns dette er så problematisk at de avviser både Josvas Gud og jesu Gud.
Andre løser dilemmaet med å si at det to guder

Men de har ikke løst noen ting med det. Faktum er at Gud er både nådig og fryktinngytende.
Gud hater synd og elsker mennesker.  Gud straffer synd og gir nåde til syndere.
At Gud hater synd og elsker mennesker, at Gud straffer synd og gir nåde til syndere – Det er velkjent og lett å si ja og amen til  –   når du har hørt det mange ganger og ikke tenkt gjennom hva det innebærer. Men når du møter virkeligheten, hva det faktisk innebærer. Hva det faktisk betydde – slik det er beskrevet i Josvas bok i Bibelen.  Så  river det – da er det litt vanskeligere å akseptere. Eller?
Men hvis vi ikke forstår at Josvas Gud er Jesu Gud – så kan vi heller ikke forstå Golgata, hva skulle Jesus, Guds sønn opp på det korset for?  Hvorfor gjennomgikk han de smertene og det ytterste mørke?
Hva innebærer Guds kjærlighet egentlig?      Vi forstår ikke dybden og rekkevidden av Guds nåde dersom vi ikke ser den andre siden: Guds strenghet og rettferdighet  og menneskets syndige synd.

La oss se litt nærmere på hendelsene i Jeriko.
Ca 650 år før slaget om Jeriko, inngikk Gud en pakt med Abraham. Han lovte at han skulle bli far til et stort folk og hans folk skulle få Kananeerens landområde som sitt .   Abrahams etterkommer skulle bli et stort folk i Egypt, men det var ikke Egypt som skulle være deres land, men landområdet skulle være Kanan.
Og som vi så sist,  430 etterpå hadde Abrahams lille familie blitt til et folk på over 2 millioner som Farao var redd for.
På tross av sterk motstand frigjorde Gud Israelittene fra Egypt  og Moses ledet dem ut av Egypt på vei til det landet Gud hadde lovt Abraham.
I mellomtiden hadde jo også folkene i Kanaan vokst. De hadde bygd byer, befestet med murer og festninger, de hadde dyrket marka og utviklet sin kultur eller kulturer..    Så dette landet som Israelittene skulle innta var jo allerede inntatt.
Her er det et problem:   Sett fra Kananeerne synsvinkel: hva skal de gjøre  De bor i et land som Gud har lovt at Israelittene skal ha. Hva skal de gjøre?
1)    De kan flytte og bosette seg et annet sted
2)    De kan gjøre motstand, mobilisere det de har av militær slagkraft og stå imot invasjonen
3)    De kan overgi seg til de invaderende israelittene og bli deres tjenere.  – en underklasse i landet.
Det er omtrent de valgene de så for seg at de hadde .
Nå invasjon og okkupasjon det lyder ikke særlig godt i våre ører i dag.   Det virker bare så feil at et land skal invadere et annet. At et folk skal drive et annet folk på flukt.   Det er anstøtelig for våre vestlige moderne tanker. Faktisk så oppleves det vel som et anstøt mot den kristne tanke.   Så dette er vanskelig – og nettopp dette er jo det vanskelige i dagens Midtøsten  og dagens bosettingspolitikk i Israel.
Men det er en  detalj i Skriften som lett overses. I løftet Gud gir til Abraham i 1 Mos 15 leser vi:
Og Gud sa til ham: «Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflyttere i et land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i fire hundre år. 14 Men det folket de må trelle for, vil jeg også dømme, og siden skal de dra ut med mye gods. 15 Og du skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. 16 I det fjerde slektsledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.»

Grunnen til at det skal ta fire hundre år før de kommer tilbake til landet er at amorittenes syndeskyld ennå ikke har fylt sitt mål.
Mens israelittene er i ferd med å bli en nasjon i Egypt, så er det et annet folk som  utvikler sin kultur i Kanaan. Og dette folkets kultur er så hedensk at selv med datidens standard er kulturen avskyelig syndig.
Igjen utfordres vår moderne oppfatning: kan en kultur være syndig?   Vel, hva med utbredt rituell incest?  Ofring av barn til gudene:   skjære halsen over på små barn for å at det skal bli god avling med korn ,   tempelprostitusjon:   unge kvinner tas fra sine familier tvinges til å være sex slaver for prestene  og stå til disposisjon for rike menn  som får dem som belønning for å gi gaver til  tempelet? –er  alle kulturer likeverdige?
Amorittenes og kananeernes kultur anerkjente ikke menneskerettighetene på noen måter.  De var brutale , gjennomseksualisert voldelig, uten respekt for det menneskelige .

Disse kulturene var så ille at Gud bestemte seg for å utslette dem. Dette var kulturer som kunne renses for noen småting, men  de måtte utslettes.   Ikke menneskene , men kulturen  og verdiene de levde etter.
–    Utrykket amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål  –  sier egentlig at Gud gir disse menneskene tid til å vende om.  Gud ventet med å dømme dem i 600 år.  – de fikk plenty anledning til å velge en annen vei.
–    Vi har ikke noe sikre historiske vitnesbyrd på at Gud sendte profeter til amorittene for å advare og for å peke på Gud.  Men  jeg mener det er veldig sannsynlig. Gud sendte Jona til Ninive   for at den  hedenske byen skulle omvende seg
–    Men ettervært så Gud at det ikke var noen vilje til omvendelse og deres synd ble vare verre og verre: og Israel blir brukt som Guds intstrument til å felle dommen over  dem.
Israelsfolket kom ut av Egypt og da de krysset jordanelva for å innta landet, var det ikke bare for å bosette seg der, men også for å rense landet.  Israelsfolket  skulle  få sin distinkte identitet og kultur fra Gud og fikk derfor klar beskjed om at de ikke måtte gifte seg med noen fra disse andre kulturene, ikke beholde noe fra disse andre kulturene. Alt måtte bort.  Israelittenes  identitet, verdier og gudsdyrkelse skulle være fra Herren – ikke blandes med noe fra de avskyelige skikker og verdier som fantes i landet fra før.
Så da de inntok landet skulle byer fullstendig tilintetgjøres og de skulle ikke slik vanlig praksis var berike seg med bytte fra sine seire, men fullstendig tilintetgjøre det.
–    Det høres unektelig ganske ekstremt ut
Men  vi må huske at synden er også ekstrem. Dens negative innflytelse er ekstremt forferdelig.  Og Gud vil sørge for at Israelittene får en ren og ny begynnelse.  Når de danner sin nasjon skal den ha de beste muligheter til å bli en nasjon med rene og sanne verdier.  Gud beskytter dem som foreldre beskytter et nyfødt barn, passer på at ingen negativ innflytelse når barnet. Han vil gi dem de beste forutsetningene for å vokse opp.

II  Gud gir nåde til alle som tror

Josva var en dyktig general. Han var ikke i den høyteknologiske tidsalder, så han hadde ingen droner han kunne sende inn over Jeriko, så han sendte noen spioner i stedet, noen speidere.  Josva 2,1-21
Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sjittim. Han sa: «Gå av sted og se dere om i landet, særlig i Jeriko!» De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som hette Rahab. Der fikk de overnatte.  2 Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet.  3 Da sendte han bud til Rahab og sa: «Kom fram med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt! De er kommet for å speide ut hele landet.»  4 Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun: «Ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra.  5 I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen, og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen.»  6 I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt dem under en haug med linhalm som hun hadde bredd utover der.  ( det er ganske modig gjort: blir hun oppdaget så er det den sikre død)
7 Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene. Og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
8 Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket  9 og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet, er så redd dere at de skjelver. 10 For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann. 11 Da vi hørte om det, ble vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden
( dette er interessant: her sier Rahab hvorfor hun gjemte mennene: Hun tror på Gud. Hun tror at Herren, Jhve er den eneste sanne Gud Og hun tror at han har gitt landet som kananeerne bor i til Israelittene.   Tydligvis har løftet som Abrahm fikk 650 tidligere vært kjent i Kanaan. De visste om det – og nå var tiden kommet: her stod Abrahams sønner på terskelen til Kanaan. De hadde hørt om miraklene i Egypt og om de militære seirene mot andre kananitter – og Rahab sier at hennes landsmenn  er redde og motløse fordi de erkjenner at den Gud som er herre både i himmelen og på jorden er med Israelittene.   De vet om løftet til abraham – og nå har det kommet.
–    Men de velger en måte å forholde seg til dette som ikke er særlig fornuftig.  De velger motstand.  Mens rahab gjør noe annet.  Hun ber om nåde.
12 Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på 13 at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus og berge vårt liv.»
–        14 Da svarte mennene: «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.»
15 Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. 16 Hun sa til dem: «Dra opp i fjellet, så dere ikke treffer på dem som forfølger dere. Hold dere skjult der i tre dager, til forfølgerne har vendt tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil.»
17 Mennene sa til henne: «Hvis du ikke gjør som vi sier, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge. 18 Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra, og så skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektningene dine her i huset hos deg. 19 Er det da noen som går ut av døren i huset ditt, får han selv ta ansvaret om han blir drept, og vi er uten skyld. Men blir det lagt hånd på noen av dem som er inne hos deg, skal vi svare for hans liv. 20 Og røper du dette ærendet vårt for noen, er vi løst fra den eden du tok av oss.» 21 Hun svarte: «Det skal være som dere sier.» Så lot hun dem gå. De drog av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet.’
Speidere lover altså nåde ikke bare til Rahab fordi hun gjemte dem, men til alle som vil finne sin beskyttelse i huset merket med en rød snor.

Parallelen til blodet på dørkarmene i Egypt er så tydelig at ingen kan overse det.    Dette er den røde tråd i hele bibelen.   Den som søker nåde ved Jesu blod får beskyttelse for straffen og evig liv.
Det  går igjen-   det spiller ingen rolle hva du har gjort , eller hvem du er det er nåde å få for enhver som   dekker  seg bak blodet, Guds offerlam, Jesus – den røde tråd i bibelen.

Så kom slaget om Jeriko.   En  meget underlig sak.   Hvorfor gikk Israelittene rundt byen en gang om dagen i 6 dager?
–     Noen har foreslått at det var fordi trampingen underminerte grunnen slik at muren tilslutt var så ustabil at med ekstra tramping og høye lyder den syvende dager så ramlet den. Avansert militær taktikk.
–    Andre har foreslått at det var for å psyke ut Jerikos forsvar:   psykologisk krigføring.
–    Og hva tror jeg?  Jeg tror det var for å gi innbyggerne ektstra tid til å omvende seg.  Jeg tror at Jesu Gud er Josvas Gud. Hellig og kjærlig.  Etter 600 år med synd får Jeriko enda 6 dager med tid til omvendelse  _   men de ville ikke
–    Unntatt Rahab den prostituerte – og de som trodde hennes vitnesbyrd om at det var nåde å få bak den røde snoren.

Det er nåde å få dere. Gud er overstrømmende rik på nåde – det er bare så trist at mange forherder seg  og ikke vil  innse sitt behov  for å motta den.

Guds nåde holder ingen utenfor.  Rahab fikk nåde.    I kampen om jeriko er det en patrulje soldater som raskt omringer et lite hus ved den sammerraste muren.  Huset med den røde snoren  De tar ut alle menneskene der og fører dem trygt ut av krigssonen.   Det er de som trodde  på Gud og som overlot seg selv til hans nåde.

Fortjente de det?
Hva slags menneske var Rahab?  Hun var prostituert.    I den kulturen var sannsynligvis det litt annerledes enn hva det er for oss.  Men det var ikke mer respektert. Ingen ble prostituert fordi de ønsket å være det.  De ble tvunget til det, og det bar et stigma – ikke av å være umoralsk  slik som det var i forrige århundre i Norge. Men det var ikke et respektert liv, det var et liv med smerte og forakt.   Hun gjorde nok mange ting som hun gjerne vill ha hatt ugjort.
Noe påført – noe selvforskyldt   – omtrent som alle oss her.  Noen påført – noe selvforskyldt
Omtrent som de andre i Jeriko – omtrent som  alle mennesker

Forskjellen på henne og andre var ikke at hun gjorde seg mer fortjent, men at hun overga seg til Guds nåde.  Hun sa : jeg har ingenting å stille opp med –  men jeg ber om nåde
Og nåde fikk hun –

III  Guds nåde inkluderer og løfter opp
Ja Gud bringer sin nåde ikke bare så hun berger livet,  Gud inkluderer hele hennes familie og alle som vil tro hennes vitnesbyrd om at Gud gir nåde bak den røde tråd

Da Josvas bok ble skrevet skrev fortatteren: Skjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ætt har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko
Hun og hennes familie ble inkludert i folket.  Ikke holdt på utsiden. Hun ble inkludert i Guds folket, og fikk sin del av løfteslandet.
Dette er Guds nåde
–    Etter den lov som israelittene nettopp hadde fått ved Moses  skulle prostituerte steines.   Etter den befaling som Josva fikk skulle alle innbyggerne i Jeriko drepes.
Men Guds nåde er større  – for alle som tror.  Rahab trodde og ba om nåde – hun søkte tilflukt bak den røde snoren     og Guds nåde  inkluderte henne i familien, ga henne arverett og del i landet, hun fikk  et nytt liv.
Og det stopper ikke her:   en ung mann med navnet salma   ( ikke en laks fra sunnmøre, men en jøde fra israel)   han blir glad i Rahab. Han bryr seg ikke om hennes tvilsomme bakgrunn og gifter seg med henne.   De får en sønn sammen som de gav navnet Boas. Boas blir en velstående mann, men tar tydeligvis med seg noen av verdiene fra sine foreldre for han gifter seg med en enke som  ikke er jøde, men som tror på Gud. Hun het Ruth.   Og Ruth, vel hun blir bestemor til kong David –  og dermed ser vi linjen:
Rahab er så inkludert og oppreist av Gud  at hun blir stammor til  Jesus – verdens frelser.
Snakk om  klassereise fra prostituert i en kananeisk kultur: bunnen av bunnen    til en Guds datter i Guds folk og  inkludert i stamtreet til   Messias Guds sønn.
Rahabs historie er som et eventyr – men det er ikke et eventyr. Hun har levd og opplevd dette. Hun er et menneske som deg og meg.

IV  Nåde i øyeblikk og prosess
Før Israelsfolket dukket opp utenfor  Jerikos murer hadde Rahab  et liv med en merkelapp:   Alle kjente henne som hora ved byporten.  . Det var blikk, det var skam  – det var vondt.
Men da  muligheten kom h  valgte hun å satse på Guds nåde.   Og resultatet ble at hun fikk et nytt liv og hun fikk  en ny merkelapp:  Rahab stammor til kongenes konge!
–    Rahabs  skam , smerte, livsførsel,  hva andre hadde gjort, hva hun selv hadde gjort – ingenting var til hinder for å motta Guds nåde!!!
tenk på dette: Da speiderne lovte å spare Rahabs liv, ble det ikke nevnt et eneste  ord om at Rahab måtte endre livet sitt.
–     Den røde snoren representerer grunnlaget for at det er sånn: Jesu død på golgata. Det er derfor Gud kan strekke sin nåde så ubegrenset ut til alle. Det er det endelige bevis på at Gud ikke holder tilbake noe godt fra den som vil ta imot.
Rahabs liv er på sett og vis også dit og mitt liv.
–    Du, jeg   og alle, er invitert inn i Guds nådes fellesskap –   og ingenting står i veien for det!

–    Du er ikke invitert med et sett med regler:  sånn sånn og sånn, men ikke sånn. du er invitert  som du er , med alt du er .   Det er ingen krav til endret liv for å motta Guds nåde.

–    Og så  er det sånn at det er Guds nåde som  etter at du er inkludert av den – som reiser deg opp, gir deg nye verdighet  og kraft  til å endre livet.   Slik er Guds nåde!   Den inkluderer og reiser opp
Dette gjelder  ikke bare mennesker med en tydelig merkelapp som vi møter på gata der ute et sted.  Mange av oss har ting i livet vi ikke er stolte av. Noen har fått en l merkelapp klistret på seg av andre. Noen skjuler den inni seg
Det er ting i livet som du helst vil at andre ikke skal vite om.   Som du kanskje helst vil at Gud ikke skal vite om. – ting som gjør at du ikke vil være åpen i  husfelleskapsgruppe.  Dette holder deg nede, det gjør at du ikke våger å komme ordentlig nær Gud  – eller ordentlig  nær mennesker.
Men Gud kan og vil gi deg en ny merkelapp innvendig, han vil rense deg fra det du skammer deg over. Han vil ta deg helt inn til seg og gi deg et ekte og nært fellesskap med mennesker.  Ikke en kristendom som er bare på utsiden – han vil dynke deg i den nåden som er over deg.
Bibelens historie om kananeerne og Jeriko    viser det som er den røde tråd og bibels kjernebudskap  Gud er overmåte full av nåde, han er langmodig, sen med å dømme,  og rask  til å frelse.
Han inkluderer deg fullstendig før du er kvitt dine synder og renset fra dine merker.
Hans nåde strekker seg ut over deg og mot deg med fullstendig frihet fra dom,
med inkludering i hans familie
og oppreising fra alle fall.
Han tar deg fra en ukultur som fortjener død – til en  nådekultur som bugner av velsignelser, fellesskap, overflod og liv.

Vi vet ikke hvor lang tid det tok fra Rahab  ble båret ut av det brennende jeriko og til hun giftet seg med Salma og fikk barn.    Men hele den perioden foregikk det  helt sikkert  ommøblering i hennes indre.  Hun var frelst – noe sånn til de grader fra første stund.           Men renselsen fra sårene , fjerning av hennes indre merkelapper og tryggheten i en ny identitet tok nok lenger tid enn det tok for muren å ramle.
Slik det er for deg  og meg også .     Frelsen er vår på et øyeblikk.  Prosessen det er å få den  Guds nåde som er over livet ditt   til å også gjennomsyre tanker og følelser tar tid.
Et nytt pass eller nye identitetspapirer  er skrevet på et øyeblikk – å gir alle rettigheter  fra samme øyeblikk – men  å oppleve seg selv som norsk  eller oppleve at du er det de nye papirene sier vil ta lenger tid
Du er som et hus som har fått ny eier:  – under oppussing, frelst av nåde – i prosess med identitetsforming.

Som en hjelp i prosess har jeg skrevet en bønn du kan be nå – og så mye du vil:
Takk himmelske Far at du har tatt imot meg  som ditt barn.
Takk at Jesu blod beskytter meg og har gitt meg frelse
Jeg tror på ditt ord og din løfter : Jeg er tilgitt , jeg er ren
jeg er elsket. Jeg er inkludert.  Jeg er en sønn/datter av Gud
Styrk meg til å leve i samsvar med hvem jeg er i kraft av din nåde
AMEN

You can leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply


Til toppen