3. februar kl 11.00 Gudstjeneste

brenne | January 30th, 2019 - 19:58

Pål Brenne taler, Magnus Kjesrud, Vera Nerdrum m. fl leder lovsang, nattverd,  Søndagsskole for barn.  Velkommen!

Menighetsmøte etter gudstjenesten.

27. januar kl. 11.00 Bibel og fellesskap

brenne | January 24th, 2019 - 12:49

Denne søndagen er det et litt mer  uformelt møte der flere forteller fra egne liv og leser tekster fra Bibelen.    Det blir ikke bare kirkekaffe, men varm middag til alle.  Velkommen!

20. januar kl 11.00 gudstjeneste

brenne | January 15th, 2019 - 14:55

Pål Brenne taler, Terje Skarpsno  m. fl leder lovsang, søndagsskole, kirkekaffe. Velkommen!

Bønn for Oslo

brenne | January 8th, 2019 - 10:18

Årets fellesbegivenhet!  Det har  store ringvirkninger å be sammen.  Det begynner onsdag kveld. Se programmet på www.bonnforoslo.no og bli med der du kan.

 

6. januar kl. 11.00 Gudstjeneste

brenne | January 4th, 2019 - 11:06

Pål Brenne taler, Kine Kvam og Terje Skarpsno har lovsang, søndagsskole, nattverd, kirkekaffe. Velkommen!