personal statement for dance school dm nephrology thesis topics samsung mobile phone business case study crea tu propio curriculum vitae excuse letter for not doing homework how introduce a quote in an essay

Å gi er viktig for et godt liv

brenne | februar 15th, 2013 - 12:14

Hvordan får man et godt liv? Det er jo et litt vidt spørsmål som krever veldig mange svar.  Men svært vesentlig er er å leve i harmoni med Gud og  med de livslover Gud har lagd livet.

Han har lagt noe ned i skapelsen, en rytme for livet, med 6 dagers arbeid, en dag hvile. En tid for å så en tid for å høste.

Han har også vist oss det vesentlige i å ha gode relasjoner: tilgi synd og forsone konflikter.  Han har gitt oss DHÅ  som et tredje livselement til å lede oss og fylle oss med åndelig inspirasjon og energi.

Lever vi i harmoni   med Guds skapelsesorden, med Jesu forsoning og DHÅ stemme  så har vi det beste livet jeg kan tenke meg.   Neste søndag skal jeg gå dypere inn i hvordan å leve med Faderen, Sønnen og DHÅ gir «den trette nye kraft og den som ingen krefter har ny styrke».

 

Men i dag skal jeg spisse det veldig inn.   Jeg skal tale om vane, en handlig, en aktivitet  som når vi gjør  det,  er med på å gi oss et godt liv.

Å det er å gi

 

Å gi er viktig for et godt liv

 

Å gi er godt og viktig

 

Gud liker at vi Gir, og gir mye, raust og ofte.

Det Gud syns er viktig har han sagt i Bibelen.  Og det er flere ting som er viktig.  Tro  syns Gud er viktig.  Det blir noe tomt og tungt over livet dersom man ikke har tro Ordet tro finner vi 272 ganger i Bibelen.   Vi skjønner at det er viktig.

Be   er veldig  godt og viktig for en kristen. Bønn er som et godt åndedrett, det gir liv til hele kroppen. Verbet å be finnes  371 ganger i Bibelen.

Kjærlighet er viktig – det gode liv kan vi ikke tenke oss uten få kjærlighet eller uten å elske. Kjennetegnet på at man er en kristen er at man elsker  for Gud er kjærlighet.   Ord som elske og kjærlighet  er det 714 av i Bibelen.

Men hva med å gi?   Hvor viktig er det?   Antall  ganger ordet fins i Bibelen kan gi oss en pekepinn:  det fins 2152 ganger.

 

HVORFOR VIL GUD AT VI GIR?

 

Jeg skal nevne 7 grunner til det:

 

  1. Å gi gjør deg lik Gud

For Gud er en giver. Hans vesen er å gi: for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. 

Å gi er utrykket for kjærlighet.   Kjærlighet vil alltid utrykke seg med å gi. Du har ikke kjærlighet dersom du ikke gir, for det er kjærlighetens språk, kjærlighetens utryksform, det er kroppsliggjøringen av kjærligheten.

 

Det går an å gi uten å elske, men det går ikke an å elske uten å gi.  

 

Sånn er Gud.  Og når vi gir så er vi et bilde på Gud, vi ligner Gud.   Og det er jo det vi skal.

Det var det syndefallet ødela, og som Jesus gjenoppretter:  Guds bilde i oss.  Synden setter seg selv i sentrum og vil trekke til ting seg i første rekke.   Mens Den frelste kristne natur er å gi

 

Vi ønsker å ha et godt åndelig liv.   Hvordan måler vi om vi har det?    Ikke ved antall timer med bibellesning,   Fariseerne leste mer i Bibelen enn noen andre.   Ikke ved antall timer i bønn heller, eller antall møter du går på:   Fariseerne var knallflinke i det også.

Det er ikke ved sånt du ser om ditt åndelig liv vokser eller krymper:  men ved om Åndens frukt vokser eller råtner.  Åndens frukt er de egenskapene som ligner på Guds Av de fremste er kjærlighet,  Og kjærlighet vises seg ved at man gir.

Er dere med meg?

 

Å gi er godt og viktig – fordi det gjør oss lik Gud, det er en viktig indikasjon på Åndelig liv og vekst

 

  1. Å gi drar deg nærmere Gud.

 

Jeg skal spisse det å gi enda mer. Man kan gi mye forskjellig. Tid, gaver, tjenester, oppmerksomhet osv.   men  jeg tror at i  vårt samfunn er penger for de fleste det som blir det sterkeste og viktigste virkemiddelet.   For penger er vevd inn i vår eksistens og livsstil på så mange innfløkte måter.

 

Det du bruker pengene dine på viser hva du prioriteter i livet ditt.  Hva du setter pris på, hva som er viktig for deg, hva som opptar deg – hva som er i ditt hjerte og hvor ditt hjerte er.

Jesus sa: der din skatt er, vil også ditt hjerte være

Hvor vil du at ditt hjerte skal være?  I interiør og sofaer?  I eksotiske reismål, eller hytter og lafta tømmer?  I solstekt hud og billig vin?

 

Det er faktisk sånn at det du bruker penger på ikke bare viser hvor ditt hjerte er.  Det gir retningen for hvor ditt hjerte kommer til å være.

Hjertet  vil følge pengebruken din.    Det du prioriteter å bruke penger på – det vil ditt hjerte bli opptatt av.

 

Jesus sier  Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

 

Hver gang du gir penger til Guds interesser – så drar det deg nærmere Gud.

 

Det er godt  å komme nærmere Gud. Bli ett med Han

 

  1. 3.     Å gi  er motgift mot  materialisme

 

Er det noen som er enige i at vi lever i en materialistisk verden?

Hva er det?

Vi måler lykke i hvor mye vi har av det som koster penger

 

Det er ekstremt dumt.  De fleste skjønner det også  når de tenker seg om.  Det fins ingen som ved slutten av sitt liv sier: Jeg angrer på at jeg brukte så mye tid med mine barn når jeg i stedet kunne tjent mer penger og kjøpt flere dyrere smykker, flere kameralinser og reist på flere lange feriereiser. .

 

Alle vil ved slutten av livet gi Mesteren rett i at  livet ikke består i det man eier.

 

Men likevel lever vi i en verden som er fullstendig giret på å få få få , mer mer mer av alt det går an å få .

 

Motgiften  til denne materialsmen; er å gi.  Gi generøst.    Kanskje bedre å si:  Vi trenger denne helsedrikken,   denne gode oppbyggelige livsgivende, økologisk rene helsebringende substans – å gi.

 

Paulus sier   1 Tim 6, 17-18

Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. 18 De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. 19 Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.

 

Legg merke til hva han sier:

Til de som er rike i denne verden –   hvem er det?  alle i dette rommet er styrtrike sammenlignet med resten av verden.

–       rikdommen er gitt oss for at vi skal nyte det,  står det  og dele med andre.    Vi nyter det best når vi deler det faktisk.

–       Det virkelige livet har vi når vi gir.     Vi kan si det sånn: Vi kan overleve på det vi får, men et rikt liv får vi ved det vi gir.

 

 

  1. 4.     Å gi styrker din tro

 

Tro er godt,    det behager Gud og det er veldig velbehagelig å leve i.

Troen er som en muskel.  Den styrkes når den brukes.

 

Ordspr 3, 9-10

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand…. Gi Herren ære  med gaver fra ditt gods, og med den første grøden av hele din avling. Da skal dine forrådshus rikelig fylles med overflod.

 

Gud sier at  vi demonstrerer vår tro ved i tillit å gi den første delen av vår inntekt til ham.

 

Jesus sier. Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp for dere.»   Luk 6, 38

 

Har du prøvd om Jesus snakker sant?   Han sier Hvor mye vil du bli velsignet i ditt liv: bittelitt, bare passe,  eller godt og rikelig.

Gi et halvfult glass  og du skal få et halvfult glass tilbake. Gi en full kopp og du får mer enn en full kopp tilbake.   Gi i bøtter og spann og du får tilbake  i  bøtter og spann og mer til …

 

Einar Lundby sa ofte: en kan jo nesten fristes til å spekulere i Guds velsignelser  for gir du, så får du så mye mer tilbake.

 

Men våger du å  ta et par skritt i tro så vil du oppleve at dette stemmer, det funker.  Og din tro og tillitt til Gud styrkes.

Det er å gå ut av denne verdens nett av frykt og forsikringer.  Inn i Guds verden av tillitt,  – det oppleves vågalt,   men uten å ta noen skritt ut i det som oppleves usikkert vil man ikke komme ut av fodrikringslivet og ikke oppleve Guds trofasthet og velsignelser så mye som man ellers  kan.

Det er herlig å oppleve Guds bønnesvar og velsignelser

 

 

 

  1. 5.     Å gi  er en investering for evigheten.

 

Vi leste i stad fra 1 Tim:   De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. 19 Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.

 

–       ved å gi  og dele med andre investerer du for fremtiden, en trygg investering med garantert avkastning.

 

Dit vi skal, før eller siden,  kan vi ikke ta med oss en eneste krone, ingen biler, ingen ipader  – selv om noen ser ut til å tro at himmelen består av slike,  ingen kunstsamlinger.

 

Men pengene kan brukes på noe som kommer til himmelen:    frelste mennesker.

 

Den sikreste investering er å gi til misjonsarbeid, den dårligste er en islandsk bank.

 

 

  1. 6.     Ved å gi får du velsignelser tilbake

Det er enormt mange løfte knyttet til dette å gi.

 

Velsignet blir den som er god mot andre,
for han deler sitt brød med de fattige.  Ordspr 22,9

 

Én strør ut og får likevel mer,
en annen er gjerrig og må enda lide nød.
25 Den som sprer velsignelse, trives godt,
den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv  ordspr 11,25

 

 

Gi så skal du få..

 

Vil  du ha vil du ha velsignelser i bøtter og spann, rikelig så det flyter over –   eller vil du ha noen knappe rasjoner på en blikktallerken?    Du velger ved hvordan du selv GIR.

 

 

7. Ved å gi blir du lykkelig!

 

Herren selv sa .   det er en større lykke å gi enn å få     Ap.gj 20,35

 

Hvordan vet vi om vi tror på dette?

 

Ved at vi gjør det,  Jesus sa også: «nå som dere vet det, priser jeg dere salige om dere også gjør det.»

 

Å gi gjør deg glad og sunn faktisk.   Det fins en del vitenskapelige undersøkelser også på dette.   Jeg har lest noen av dem. F. eks en som viste at  tanken på å få penger  reduserte mennesker  evne til å nyte i nuet.

Det er undersøkelser som viser at generøse mennesker er sjeldnere mentalt syke enn andre også.    Det kan jo virke litt pussig. At å gi skulle gjøre deg sunnere.

 

Men kanskje ikke likevel:   generøsitet og trygghet er to karaktertrekk som hører sammen. Den som er trygg  han kan gi.  Det er ingen trussel å gi, det blir en glede.

Mens motsatt påholdenhet går sammen med frykt. Den som er preget av frykt vil være påholden for han må jo sikre seg for alle mulige eventualiteter.    Det trenger ikke den som kjenner Gud som sin far, som har jesus som Herre og forbilde. Han kan kjenne trygghet og gi med glede.

 

 

Det var syv ting det – hellig tall for en hellig aktivitet)

(II  TIENDE

 

SÅ:  Det er en måte å gi på som er særlig mye omtalt i bibelen og det er å gi tiende.  Jeg skal si noe om det.

 

Tiende betyr en tiendel.

 

1.  Bibelen lærer at vi skal gi de første 10% av det vi tjener til Gud – dvs til hans menighet.

 

Sånn står det:

En tiende del av alt det landet produserer hører Herren til,… det er hellig   3 Mos 27,30

I den gamle pakt var dette en lov.   Den første tidelen hørte Herren til, den var innviet til Herren, hellig.  Du disponerte det ikke selv.    De resterende 90% kunne du velge om du ville bruke på deg selv eller gi til andre, men de første 10% var Herrens.

 

Å ikke gi  tiende var det samme som å stjele fra Gud.

Mal 3,8 ”skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg?  Men dere spør: Hva er det vi har røvet fra deg?  Tiende og de hellige gaver!

 

I den gamle pakt var tiende  lovpålagt, en befaling:   i den nye pakt er det ikke en lov. Vi har bare evangeliets lov vi..   Men tienden består som et viktig prinsipp i våre åndelige liv.

 

Hør hva jesus sier:     dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres og det andre ikke forsømmes.   Matt 23,23

 

Dette sa Jesus til fariseerrne.  Og det er det eneste Jesus roser fariseerne for: de ga tiende. Men de unnlot å gjøre en del andre ting som var viktigere:  Jesus sa: dere gjør rett i å gi tiende, men det er noe som er enda viktigere og det gjør dere ikke:   Begge deler skal gjøres – sier Jesus.

 

 

Å gi tiende hører til i våre liv også

Det er ikke bare en i loven fra det gamle testamente

Tiende var etablert som prinsipp før loven ble gitt. Abraham ga tiende 430 år før Moses levde.   Paulus argumenterer for at loven gitt ved Moses  ikke opphevet  troen som prinsipp, og den opphever  heller ikke tiende som prinsipp.  Det er livsprinsipper som gjelder både før under og etter den gamle pakt.

 

 

 

2. Når vi gir  Tiende viser det at Gud har førsteplassen i livet

 

5 Mos 14,23 sier  at en av hensiktene med å gi tiende er å lære dere alltid å sette Gud først i deres liv.

 

Det går an å si at Gud er viktigst for meg. Jeg setter han først: men det er alltid to ting som viser hva som er sant:   avtaleboken min: hva prioriterer jeg  der.  Og bankkontoen : hva bruker jeg pengene til

Det er hvordan vi bruker vår tid og våre penger som viser hva som har førsteplasssen i livet.

 

Hvordan vi bruker våre penger viser i grunn ganske  tydelig hva vi virkelig har i hjertet.

 

Noe av poenget med  Tiendegaven er at den skal minne oss om at  alt jeg eier er gitt av Gud.

– egentlig så er alt jeg har Guds.    Men jeg får disponere det.  Et konkret tegn på at jeg har forstått det er at jeg tar det første av det jeg får til min disposisjon og gir tilbake til Gud

Det er en takknemlighetshandling som viser min avhengighet og takknemlighet til ham som har gitt meg alt.

 

 

3. tiende gaven gir Gud en anledning til å bevise at han eksisterer og at han ønsker å velsigne deg.

 

Det er faktisk det han sier Malaki 3

 

Bring hele tienden til forrådshuset,
så det kan finnes mat i mitt hus,
og prøv meg på denne måten,
sier Herren, Allhærs Gud.
Da skal jeg åpne himmelens luker
og øse ut over dere
velsignelse i rikt mål.
11 Jeg vil skremme gresshoppene bort fra dere,
så de ikke ødelegger grøden på marken;
frukten skal ikke slå feil
på vintrærne i hagen,
sier Herren, Allhærs Gud.
12 Da skal alle folkeslag
prise dere lykkelige,
for da har dere et ønskeland,
sier Herren, Allhærs Gud.                                Malaki 3

 

Gud utfordrer oss: test meg, prøv meg i dette. Begynn med å gi tiende og se hva som skjer.

 

 

Jeg kan tenke meg at en del her gjerne vil ikke bare selv kjenne at Gud eksisterer, men også kunne gi noen klare bevis overfor andre.   Vel her er en måte som Gud selv sier du kan gjøre det på.

 

 

 

 

Hvordan gir man tiende?

 

1.    Det første vi kan si om det er at det er den første delen av inntekten, ikke det som blir igjen.

 

– Gi herren ære med førstegrøden av hele din avling.   Ordspr 3,9

 

Gi Herren ære med det som blir til overs?

 

Sier Jesus søk Guds rike hvis du har litt tid til overs?

 

Nei søk først Guds rike!  Og   løfter så herlig. Setter du Guds rike først –  så skal du få alt det andre i tilleg.    

 

Prioriterer du Guds rike med det du eier så skal Gud også prioritere dine behov med det han eier.   Ingen dum avtale

 

 

2. Du gir det der du har ditt åndelige hjem

 

Bring hele tieden til forrådshuset.   Sier Mal 3,10     det var templet.

 

I Gt var stedet man tilba og stedet man hadde lager for mat samme sted: templet

 

I den nye pakt er stedet man tilber menigheten, fellesskapet av de troende,   og der får man også sin åndelige mat og i mange tilfeller også sin fysiske mat.

 

Du gir tienden til den menigheten du går i rett og slett.

 

en pastor i Stavanger fortalte at en som gikk fast i menigheten fortalte: jeg trives så godt her, men jeg gir gavene mine til Frelsesarmeen. Han tenkte nok at det var ganske bra.  Og pastorn sa: det betyr at du får maten her gratis og så betaler du til naboen.   Hvis det blir vanlig praksis, så er det bare et spørsmål om tid før vi må legge ned.

Jeg ser du har et poeng der , sa mannen.

 

Tienden er ikke bare et åndelig prinsipp – det er noe grunnleggende praktisk med det også. I den gamle pakt ble templet og prestetjenesten finansiert ved tienden. Ingen tiende – et forfallent tempel og ingen prester.   Slik er det nå også.   Tienden finansier menighetens lokaler, arbeid og ansatte.   Hvis tienden gis et annet sted eller ikke gis så går det utover det . Hvis det derimot gis  – så kan vi utvide det vi gjør.

–       bedre lokaler, større lokaler, flere ansatte – flere tjenester.   Mulighetene er store.

 

 

Det er store velsignelser ved det å gi.

Det gir et godt liv rett og slett med mange gode ringvirkninger.

–       Du ærer Gud,  styrker fellesskapet og er et godt vitnestbyrd,

–       Du blir velsignet og menigheten blir velsignet for vi lever i vårt livselement.

AMEN

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Til toppen