Påskefest 2. påskedag kl. 16.00

brenne | March 30th, 2018 - 14:59

Vi synger påskens salmer og feirer at Jesus er oppstått.  Vi serverer grillmat, ta med salat til spleisebord.

Gudstjeneste, palemesøndag 25. mars kl.11.00

brenne | March 21st, 2018 - 13:47

Pål Brenne taler, Annet Kizza Rønningsbakk m/team leder lovsang, barnevelsignelse, kirkekaffe. Velkommen

 

Gudstjeneste 18. mars kl. 11.00

brenne | March 15th, 2018 - 09:56

Novita Kvilesjø taler, Morten Tangerås m/team leder lovsang, søndagsskole, kirkekaffe. Velkommen!

Gudstjeneste 11. mars kl. 11.00

brenne | March 9th, 2018 - 10:01

Pål Brenne taler, lovsang ved team fra høyskolen NLA, konfirmantene forteller fra Londontur, søndagsskole, kirkekaffe. Velkommen!