Gudstjeneste 31.januar kl. 11.00

brenne | January 25th, 2016 - 20:23

Vegard Schow taler, Eirik Tjønnteig og Karoline Berthelsen leder lovsang. Kirkekaffe. (Det er ikke søndagsskole denne søndagen)

Vegard-msn

[…]

Allesammengudstjeneste 24.januar kl 11.00

brenne | January 20th, 2016 - 19:24

Velkommen til allesammen-gudstjeneste!  Ungdomsteamet leder lovsang. Joachim Husaas Bentsen har andakt og Vidar Strømdahl leder. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

2001-2016-0701252541949274103

Gudstjeneste 17. januar kl.11.00

brenne | January 14th, 2016 - 10:04

2002-12-18 152641Pål Brenne taler, Kine Kvam og Terje Skarpsno leder lovsang, søndagsskole, kirkekaffe. velkommen!

Bønn for Oslo

brenne | January 4th, 2016 - 16:08

Fra onsdag kl 19.00 er vi sammen med  mange andre menigheter og ber for Oslo.  Samlingene er i Filadelfiamenighetens lokaler i St. Olavsgt. Bønnedagene avsluttes med gudstjeneste i Domkirken, søndag 10. januar kl. 11.00 Velkommen.

Programmet finner du her: http://www.bonnforoslo.no/program

top bfo