Nåde – fra teori til levd liv

brenne | September 30th, 2013 - 09:10

Det er mennesker som tror på nåden, men samtidig kjenner på frykt for å bli utestengt , forbigått og ikke være god nok, i samfunnet og i menigheten. Det er mennesker som tror på nåden, men som avviser og fordømmer andre.    Denne preken tar opp hvordan nåden kan komme fra en teori til levd liv,    slik at vi selv er trygge og  selv har et miljø som inkluderer og ikke utestenger.  hør her: http://ajwk.no/mos

 

Hva får du din verdi fra?

brenne | September 17th, 2013 - 17:51

Alle mennesker trenger å kjenne at de har verdi.  Men det er ulikt hva man henter sin verdi fra. Selvfølelsen kan bygges på noe som frigjør og gir kraft, eller på noe som også gir frykt, binder og styrer. Hør talen og velg hva du vil bygge på. http://ajwk.no/mos

Er kristne mindre intelligente enn ateister?

brenne | September 11th, 2013 - 21:56

En undersøkelse gjengitt i mange aviser skal vise det. I denne preken sier pastor Pål at Jesus utfordrer alle vanlige tankesett.  Det er en “dårskap” i kristen tro som viser seg å være visere enn menneskers visdom.   Hør talen “våg å være en klok dåre”  her http://ajwk.no/mos