Fellesskap under angrep

brenne | September 20th, 2012 - 21:13

Lignelsen om den fortapte sønn er like mye en lignelse om to fortapte sønner.    Både “frigjorte moderne” mennesker og  “religiøse tradisjonalister” har skjøvet Gud ut av livet.  Denne preken handler om hvordan vi bryter ned fellesskapet med Gud og hva som skal til for å gjenopprette det. […]

Unikt fellesskap

brenne | September 20th, 2012 - 20:50

Jesus skaper et helt unikt fellesskap, annerledes og dypere enn noe annet type fellesskap.

Vi ser nærmere på hva og hvordan  utfra lignelsen om den bortkomne sauen […]